Reklama

W takim zawodzie jak prawnik działalność gospodarcza jest niezbędna – jak założyć firmę prawniczą?

Data:

- Reklama -

Osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie działań prawniczych muszą spędzić wiele lat na studiowaniu prawa, zebrać niezbędne doświadczenie i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Założenie firmy prawniczej wymaga spełnienia wielu formalności i podjęcia odpowiednich kroków. Pozwoli to na rozwinięcie skrzydeł i działanie na własny rachunek. Do ważnych zagadnień z pewnością trzeba zaliczyć prowadzenie księgowości przez firmę prawniczą, co wymaga dużego zaangażowania. Chcesz wiedzieć, jak założyć firmę prawniczą, jakiego księgowego wybrać i jakie wymagania formalne musisz spełnić?

Materiał partnera.

Zakładanie działalności gospodarczej jako prawnik

Przedsiębiorca zainteresowany założeniem firmy prawniczej musi spełnić szereg wymagań. Niezbędne będzie posiadanie pełni praw publicznych, niekaralność oraz zdolność do czynności prawnych w nieograniczonym zakresie. W kwestii edukacji potrzebne będą studia prawnicze. Można je ukończyć w kraju lub za granicą w państwie, które uznawane jest przez polskie ustawodawstwo. Chcąc otworzyć kancelarię, trzeba także ukończyć praktykę zawodową, czyli aplikację. Dotyczy to adwokatów i radców prawnych. Kwalifikacje potwierdza się, zdając egzamin zawodowy. Otwierana jako prawnik działalność gospodarcza musi być wpisana na listę konkretnego zawodu prawniczego.

Zawiera ona następujące dane:

 • Imię i nazwisko

 • Adres zamieszkania

 • Adres kancelarii

 • Dane kontaktowe

 • Opcjonalnie: dziedzina prawa

Podczas rejestrowania firmy prawniczej można skorzystać z pomocy profesjonalnych konsultantów, którzy pomogą w przejściu przez wszystkie procedury i formalności. Warto zajrzeć na: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

Siedziba kancelarii prawniczej również musi spełniać szereg restrykcyjnych norm i wymagań. Należy wybrać dla niej odpowiednie miejsce, a także zapewnić warunki do zachowywania tajemnicy zawodowej. Kancelarie prawnicze muszą posiadać widoczne oznaczenie, które bezsprzecznie wskazuje, że właśnie w tym miejscu można skorzystać z usług prawniczych.

Przyszli prawnicy muszą liczyć się z koniecznością prowadzenia firmy. Każda prawnicza działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG.

Informacje o możliwych formach prawnych znajdują się w Prawie o adwokaturze z 1982 roku. Kwestie te precyzuje artykuł 4a ustęp 1. Zgodnie z jego zapisem prawnik może wykorzystywać poniższe rodzaje spółek:

 • Spółka jawna lub cywilna, ze wspólnikami w postaci innych adwokatów, prawników, radców prawnych itp.

 • Spółka partnerska z innymi prawnikami, adwokatami lub doradcami podatkowymi itp.

 • Spółka komandytowo lub komandytowo-akcyjna, w której posiadaczami akcji lub wspólnikami są inni prawnicy, adwokaci, radcy prawni itp.

Rejestracja kancelarii prowadzonej w ramach spółki cywilnej w CEIDG odbywa się poprzez złożenie właściwych dokumentów. Jeśli prawnik zdecyduje się na działalność gospodarczą w ramach spółki prawa handlowego, czyli spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub partnerskiej, wówczas musi złożyć wniosek o wpis do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzyskawszy wpis do odpowiedniego rejestru, należy postarać się o wyrobienie kodu PKD. Dla prawniczych działalności gospodarczych będzie to kod PKD 69. 10. Z, czyli:

 • Reprezentowanie jednej ze stron przed sądem w procesie sądowym lub przed innym organem odpowiednim do orzekania.

  • Reprezentowanie i doradztwo w sprawach związanych z prawem cywilnym

  • Reprezentowanie i doradztwo w sprawach związanych z prawem karnym

  • Reprezentowanie i doradztwo w sprawach związanych z prawem pracy

 • Konsultacje prawne i doradztwo, sporządzanie dokumentacji prawniczej:

  • W zakresie statutów, porozumień i umów dla firm

  • W zakresie ustanawiania praw autorskich i patentów

  • W zakresie sporządzania pism i umów cywilnych

 • Działalność sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, notariuszy, komorników i mediatorów sądowych

Świadcząc usługi wobec jakichkolwiek osób fizycznych, prawnik musi posiadać kasę fiskalną, która pozwoli mu na rozliczanie się z urzędem skarbowym.

Działalność gospodarcza prawnika a sposób księgowości

Samodzielne prowadzenie księgowości przy działalności prawniczej może okazać się wyjątkowo skomplikowane. Dobrym pomysłem, szczególnie na początku kariery, będzie skorzystanie z profesjonalnej pomocy księgowej, którą świadczyć będzie zewnętrzna firma. Więcej informacji na ten temat oraz pomoc profesjonalistów można znaleźć pod adresem: https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-dla-prawnikow.

Prowadzący działalność gospodarczą prawnik może wybrać następujące formy opodatkowania:

 • Skala podatkowa (12%/32%) – w sytuacji, gdy dochody prawnika nie przekroczą pierwszego progu podatkowego, czyli 120 tysięcy złotych, forma ta jest opłacalna, gdyż oferuje niższą stawkę. Wszystkie dochody powyżej tej kwoty są jednak obłożone podatkiem w wysokości 32%.

 • Podatek liniowy (19%) – przekraczając dochody uprawniające do skorzystania z pierwszego progu podatkowego, warto zdecydować się na tę formę rozliczeń. Podatek ten ma stałą wysokość. Nie daje on jednak możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem i korzystania z ulg podatkowych.

 • Podatek VAT – dla wszystkich prawników, radców prawnych i biegłych sądowych przewidziano stawkę podatku VAT, która wynosi 19%. Ta forma opodatkowania wymaga składania formularza VAT-R. Czynny podatnik VAT jest także zobligowany do prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów VAT. Niezbędne jest wówczas ewidencjonowanie informacji o tym, co jest przedmiotem opodatkowania, jak wysoki podatek się płaci, a także informacji o wszelkich korektach.

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – to forma, z której może skorzystać podatnik, który osiągnął w danym roku kalendarzowym przychody w kwocie poniżej dwóch milionów euro.

Wszystkie odprowadzone przez działalność gospodarczą prawnika podatki powinny zostać wpisane w Księgę Przychodów i Rozchodów. W tym zestawieniu znaleźć się muszą wszystkie informacje finansowe i faktury. pomoc wykwalifikowanego biura rachunkowego można znaleźć pod adresem: https://www.ifirma.pl/biuro-rachunkowe-online.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane