Reklama

Wyższe podatki. To cios w przedsiębiorców

Data:

- Reklama -

Lokalni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą odczuć skutki wzrostu stawek podatków w nadchodzącym roku. Według najnowszych informacji, Rada Miasta podjęła decyzję o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych o 10%. To zapowiedziane zwiększenie opłat obciąży finanse lokalnych firm, które już zmagają się z trudnościami związanymi z sytuacją rynkową.

Decyzja o podwyższeniu stawek podatków została podjęta przez Radę Miejską w poniedziałek, 6 listopada. Ta zmiana może być szczególnie dotkliwa dla przedsiębiorców działających na lokalnym rynku, którzy już zmagają się z chwiejnymi stopami procentowymi, wysoką inflacją i zapowiedzianą przez rząd PiS jeszcze przed wyborami podwyżką płacy minimalnej.

Wzrost cen towarów i usług wpływa na rosnące wydatki samorządów, również samorządu suwalskiego. Podnoszenie stawek podatków jest jednym z narzędzi, które pozwalają im na zabezpieczenie dochodów budżetowych. W sytuacji, gdy obsługa długu pochłania 17 mln złotych, a na podwyżki dla osób zarabiających najniższą krajową w instytucjach miejskich brakuje brakuje podobnej kwoty, decyzja radnych wydaje się być jedynym rozwiązaniem – przynajmniej zdaniem zwolenników tej decyzji. Jak przypomniał Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk – wzrost wynagrodzeń realizowany jest z wydatków bieżących, na które suwalski samorząd zaciągnął kredyt. To pokłosie polityki finansowej nowego Polskiego Ładu, przed którą ostrzegali analitycy i ekonomiści. – Samorządy duszą się od dwóch lat – dodał R. Rynkowski, odpowiadając jednocześnie na zarzut zbyt odważnych inwestycji przypomnieniem, że 2 lata temu obsługa długu kosztowała 2 mln złotych, a nie jak obecnie 17 mln złotych. – Czy można to było przewidzieć 5-6 lat temu? Na pewno nie – przekonywał.

Nie zmienia to faktu, że obawy przedsiębiorców dotyczące wpływu na ich działalność i zatrudnienie są uzasadnione. Zwiększenie obciążeń podatkowych może skutkować koniecznością podniesienia cen usług lub produktów, co z kolei może wpłynąć na lokalnych konsumentów i pracowników. Pracownicy już teraz mogą się spodziewać, że wraz ze wzrostem kosztów zatrudnienia mogą nadejść zwolnienia, oby nie zbiorowe.

Dla lokalnych przedsiębiorców, którzy muszą radzić sobie z konkurencją i zmieniającymi się warunkami rynkowymi, podwyżki podatków stanowią dodatkowe wyzwanie.

Symulacja (wg danych Urzędu Miejskiego w Suwałkach):
Według szacunków samorządu w przypadku rodziny posiadającej dom o powierzchni 120 m kw. i działkę o pow. 500 m kw. podatek wzrośnie o 41 zł w skali roku.
Z kolei za mieszkanie o pow. 50 m kw. przyjdzie jego właścicielowi lub właścicielce zapłacić o 6 zł więcej.
W przypadku firmy, która wykorzystuje budynek o pow. 50 m kw. z gruntem o pow. 100 m kw. wzrost wyniesie już 150 zł.

Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości oznacza, że Miasto Suwałki może spodziewać się wzrostu potencjalnych dochodów z tego o około 5 mln zł w 2024 roku. Gdyby został wprowadzony wzrost o 15% (a taki zakładano na początku – dzięki interwencji radnych do tego nie doszło), w kasie miasta znalazłoby się o ok. 11 mln złotych więcej.

Nr. Rodzaj Nieruchomości Stawki obowiązujące w 2023 r. (w zł) Maksymalne stawki Ministerstwa Finansów na 2023 r. (w zł) Proponowane stawki na 2024 r. w Miastach Suwałki (w zł) Wzrost stawek maksymalnych w stosunku do roku 2023 (%) Wzrost stawek proponowanych w 2024 r. w stosunku do stawek z 2023 r. (%)
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni 1,16 1,23 1,34 15,52% 10,81%
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1ha powierzchni 5,52 5,79 6,08 6,66% 10,14%
3. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni 0,51 0,61 0,57 0,71% 11,76%
4. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę handlowo-usługową albo zabudowę przemysłową w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, od 1m2 powierzchni 3,50 3,81 3,85 4,39% 10,00%
5. Budynki lub ich części mieszkalne, od 1m2 powierzchni użytkowej 0,90 1,00 0,99 1,15% 10,00%
6. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni użytkowej 27,57 28,78 30,33 33,10% 10,01%
7. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni użytkowej 13,13 13,47 14,45 15,50% 10,05%
8. Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1m2 powierzchni użytkowej 5,77 5,87 6,35 6,76% 10,05%
9. Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni 9,35 9,71 10,29 11,17% 10,05%

Podwyższenie stawek podatku od pojazdów na rok 2024 również osiągnie poziom około 10%. W rezultacie tej podwyżki Miasto Suwałki może spodziewać się wzrostu potencjalnych dochodów z tytułu tego podatku o około 428 tysięcy złotych w porównaniu do roku 2023.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Od nowego roku wzrośnie podatek od nieruchomości

Kończąca kadencję Rada Miejska przyjęła na ostatniej sesji 11 głosami...