Czekamy na obwodnicę

0
152
Czekamy na obwodnicę Niebywałe Suwałki

 

I tak bez większych zmian od 30 lat. W tej chwili jesteśmy podobno „bliżej niż dalej”, bo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przystąpiła do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. Teraz instytucja czeka na uwagi mieszkańców.

Przedsięwzięcie nosi nazwę budowa obwodnicy Suwałk wraz z tymczasowym podłączeniem do istniejącej drogi krajowej nr 8 oraz jednojezdniowym łącznikiem między istniejącą drogą krajową nr 8 a węzłem „Lotnisko”. Za tą długą nazwą kryje się upragniony odcinek drogi, którym za parę lat – jeśli dobrze pójdzie – będą poruszać się TIR-y, dotychczas skutecznie utrudniające przejazd przez miasta. RDOŚ na opinie, wnioski i uwagi czeka do 5 września 2011 r. 

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Suwałk zostanie wybrany ostateczny wariant drogi. Najprawdopodobniej ten, w którym obwodnica będzie przebiegać w pobliżu lotniska. Dokument ma być gotowy przełomie września i października 2011 r. To nie wszystko. Zakończenie etapu przygotowawczego będzie wiązało się z koniecznością wykupu gruntów, przeprowadzenia przetargu i wyłonienia wykonawcy – jeśli tylko w budżecie państwa znajdą się środki na realizację ten inwestycji drogowej. Prace mają rozpocząć się w 2014 roku.


Leave a Reply