Nowy dworzec, czyli wielkie zmiany w centrum miasta

0
470

 

W ramach porozumienia zawartego między suwalskim ratuszem a PKP zostanie wybudowany nowy dworzec kolejowy. To nie wszystko – przygotowane zostaną także tereny pod przyszłe inwestycje, powstanie również nowy układ drogowy i sieć infrastruktury technicznej.

Prezydent Suwałk – Czesław Renkiewicz oraz przedstawiciele  PKP S.A., PKP PLK S.A. 2 sierpnia 2011 r. podpisali w Warszawie porozumienie w sprawie przyszłego zagospodarowania nieruchomości należących do PKP, a położonych w centrum Suwałk. To pierwszy konkretny krok w kierunku zmiany lokalizacji dworca kolejowego. Już wiele miesięcy wcześniej prezydent Czesław Renkiewicz mówił o planach wyprowadzenia kolei na peryferia miasta.

Zanim to nastąpi, potrzebny jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zostaną nim objęte tereny o powierzchni 15 ha, położone pomiędzy ulicami: Kolejową i Wylotową od północy, Utratą od zachodu, Przytorową i granicą terenów PKP do ulicy Sianożęć od strony południowej, granicą terenów PKP od strony wschodniej. Ostateczną granicę planu określą suwalscy radni, bo to miasto sporządzi projekt planu.

Sposób zagospodarowania terenu dawnej stacji kolejowej oraz parametry zabudowy zostaną uzgodnione pomiędzy PKP S.A. i władzami Suwałk. 

Leave a Reply