Park Naukowo-Technologiczny nie spełnia oczekiwań

1
125

 

Najwyższa Izba Kontroli wystawiła negatywną ocenę Parkowi Naukowo-Technologicznemu Polska-Wschód w Suwałkach. Mimo podejmowanych prób i upływu sześciu lat od powstania, nie nawiązał on efektywnej współpracy ze środowiskiem naukowym, nie uzyskał efektów w sferze wdrażania nowych technologii i nie wykonywał zadań w zakresie pomocy firmom technologicznym w początkowym okresie ich działalności.

W konsekwencji nie uzyskiwał dochodów z tytułu komercjalizacji nowoczesnych technologii. Tymczasem zachodzi konieczność poniesienia, w latach 2011-2012, szacowanych na ok. 10 mln zł wydatków ze środków własnych na realizację inwestycji, polegającej na budowie nowych obiektów Parku. Działalność Parku w  Suwałkach w latach 2007-2009 generowała zaś straty (na koniec tych lat – odpowiednio – 420,1 tys. zł, 544,6 tys. zł i 760,8 tys. zł), a wartość rynkowa gruntów przeznaczonych do sprzedaży nie przekracza 3,6 mln zł. 

– Funkcjonujący już od 2004 roku PNT PW w Suwałkach podejmował się realizacji projektów szkoleniowych i promujących rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz projektów związanych z tworzeniem i organizacją klastrów przemysłowych – zauważają w raporcie kontrolerzy, jednak ich zdaniem prowadzona dotychczas działalność nie pozwoliła na osiągnięcie podstawowego celu i zadania PNT PW w Suwałkach w postaci realizacji bezpośrednich działań na rzecz tworzenia środowiska innowacyjnego nastawionego na rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającej bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomicznej i socjalnej do zakładania, rozwoju i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych, do przemysłowego wykorzystania wiedzy naukowej, do wykorzystania, transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Wątpliwości NIK budzi także możliwość osiągnięcia zakładanych dla Parku wskaźników rezultatu. W 2013 roku w  inkubatorze technologicznym powinno funkcjonować co najmniej 20 nowych przedsiębiorstw, podczas gdy do zakończenia kontroli, chęć wynajęcia pomieszczeń Parku zgłosiło siedem podmiotów. 

Zdaniem NIK PNT PW w Suwałkach powinien zintensyfikować działania, aby pozyskać przyszłych inwestorów i zadbać o współpracę ze środowiskiem nauki. 

Na podst. NIK

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz