Suwalska firma wkracza do Rumunii

0
127
Suwalska firma wkracza do Rumunii Niebywałe Suwałki

 

Grupa Track Tec przygotowuje się w tej chwili do audytu, którego pozytywny wynik zdecyduje o dopuszczeniu firmy z Suwałk do sprzedaży podkładów kolejowych w Rumunii. Audyt przeprowadzi rumuński urząd odpowiedzialny za transport kolejowy (AFER).

Od akcesji Rumunii do Unii Europejskiej realizowane są inwestycje infrastrukturalne, mające na celu m.in. unowocześnienie sieci transportu kolejowego. Przedsiębiorcy z tego sektora wchodzący na ten rynek ze swoimi produktami czy usługami muszą spełniać określone kryteria – zarówno normy europejskie (np. EN 13 230-1 i EN 13 230-2), jak również wewnętrzne uregulowania kolejowych władz rumuńskich AFER i kolei CFR.

– Ekspansja na rynek rumuński jest naturalną konsekwencją obranej przez grupę strategii – mówi Jarosław Pawluk, prezes zarządu Track Tec – Nasze ambicje nie słabną, chcemy wzbogacić się o doświadczenia związane z działalnością w wielu krajach europejskich.

Rumunia to kolejny punkt na mapie europejskich kontrahentów Grupy Track Tec. W czerwcu 2011 r. firma ta podpisała kontrakt na dostawę 117 tysięcy podkładów strunobetonowych dla kolei łotewskich, a wcześniej – podobny kontrakt – z koleją w Estonii.

Źródło: Trac Tec

Leave a Reply