Nowa praca lub własna firma

0
21

pwsz1Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zaprasza nauczycieli i pracowników sektora oświaty zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem do udziału w projekcie „Nowa praca lub własna firma – wsparcie zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem nauczycieli z podregionu suwalskiego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji:
01.06.2014 r. do 30.09.2015 r.

Celem projektu jest zwiększenie mobilności i elastyczności zawodowej, a także dostosowanie do potrzeb rynku pracy i zmieniającej się sytuacji w oświacie zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych utratą pracy nauczycieli z podregionu suwalskiego.

Rekrutacja trwa od 11.08.2014 roku.

W projekcie przewidziano udział 40 osób.
Projekt jest skierowany do osób, które:
• mają skończone 18 lat i są mieszkańcami podregionu suwalskiego.
• były/są nauczycielami i pracownikami instytucji sektora oświaty zwolnionymi, zagrożonymi zwolnieniem lub przewidzianymi do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012r. wyłącznie z przyczyn zakładu pracy.
• były/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę u pracodawcy.

Rodzaj wsparcia:
o Indywidualne doradztwo psychologiczne
o Indywidualne doradztwo zawodowe
o Grupowe doradztwo zawodowe
o Studia podyplomowe
o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do 40 000 zł wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 m-cy)

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Kontakt:
Biuro projektu: 87/ 562 84 36
Kierownik projektu – 604 214 274
Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu – 606 665 20
Specjalista ds. promocji i rozliczeń – 87 562 83 7

Dodaj komentarz