Dotacje z budżetu województwa na realizację w 2016 roku zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

W konkursach złożono w sumie 273 oferty (z czego 24 nie spełniły wymogów formalno-prawnych), zaś łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 4 555 134,38 zł. Zarząd Województwa Podlaskiego po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zdecydował o dofinansowaniu 120 zadań publicznych na łączną kwotę 718.000 zł.

Na liście dotowanych zadań znalazły się miedzy innymi:

W kategorii Festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

 –  V Ogólnopolski Festiwal Sztuki Wokalnej im. Prof. Haliny Słonickiej Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach

W kategorii Dziedzictwo, tradycja, tożsamość

 – XI Festiwal Oj Wiosna Ty Wiosna 2016 Stowarzyszenie Krusznia

– Jubileusz Zespołu Pogranicze Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Pogranicze”

– Gabowe Grądy Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ulicznej Engram

– Dobranoc Głowo Święta. Pieśni pasyjne i mała architektura sakralna w gminie Wiżajny Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „viva Musica”

– Publikacja XVI Tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe

 Nie uzyskały dofinansowania między innymi

W Kategorii Festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

– Nasze pierwsze dwudziestolecie. Jubileusz działalności artystycznej Suwalskiego Chóru Kameralnego VIVA MUSICA. Finał. Koncert ku pamięci Wolfganga Amadeusa Mozarta w 225 rocznicę śmierci Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „viva Musica”

W kategorii Przedsięwzięcia artystyczne o zasięgu regionalnym, służące popularyzacji różnych dziedzin kultury

–  Kulturalni 55 + Fundacja Art-sos Alicji Roszkowskiej

Postępowanie po przyznaniu dotacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego oraz lista podmiotów, którym zostały przyznane nagrody rzeczowe; lista ofert, które nie spełniły wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie, a także lista ofert, które pomimo pozytywnej oceny formalnej nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków znajduje się w odnośnikach na stronie  wrotapodlasia.pl

autor: Sylwia Rakowska

Dodaj komentarz