Majowa inflacja może zaskoczyć

WykresGiełga
Źródło: all-free-download.com

Spokojne otwarcie tygodnia na rynkach finansowych. Nieznaczne zmiany na rynku długu, EURPLN i EURUSD lekko w górę. Chrzanowski z RPP za stabilną polityką monetarną. Dzisiaj sporo danych z kraju i zagranicy, w tym wstępna inflacja, szczegóły nt. wzrostu PKB w I kw. oraz podaż SPW na czerwiec.

Źródło: Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK, Departament Analiz Ekonomicznych

Początek tygodnia na rynkach finansowych przebiegał bardzo spokojnie. Ze względu na fakt, że rynki w Wielkiej Brytanii i USA były zamknięte, cała uwaga inwestorów skierowana była na rynki europejskie. Komisja Europejska podała, że w maju indeks nastrojów konsumentów wyniósł 104,7 pkt (wzrost z 103,9 pkt po korekcie i oczekiwań na 104,4 pkt.). Wzrost PKB we Francji był również nieco lepszy od oczekiwań (1,4% r/r wobec prognoz na 1,3% r/r). Te publikacje nie miały jednak dużego przełożenia na nastroje rynkowe – indeksy giełdowe w Europie pozostały względnie stabilne, a dolar oddał nieco wcześniejszych zysków. James Bullard, prezes Fed z St. Louis, powiedział wczoraj, że globalne rynki są dobrze przygotowane na podwyżkę stóp w USA. Wypowiedź ta również nie miała dużego wpływu na zachowanie się inwestorów.

Na początku tygodnia euro uległo nieznacznemu wzmocnieniu i kurs EURUSD wzrósł z ok. 1,111 na początku sesji do nieco poniżej 1,114. Wspólnej walucie sprzyjały względnie dobre dane z europejskiej gospodarki. Dodatkowo, można ten ruch wyjaśnić odreagowaniem po umocnieniu dolara pod koniec zeszłego tygodnia. W tym najbliższych dniach poznamy ważne dane z USA (dzisiaj dochody i wydatki konsumentów, później statystyki z rynku pracy) które będą kluczowe dla wyceny dolara.

W poniedziałek złoty osłabił się do euro: kurs EURPLN wzrósł z ok. 4,385 na otwarciu do niemal 4,4 wieczorem. Uważamy, że – podobnie jak w przypadku pary walutowej EURUSD – inwestorzy zdecydowali się zrealizować zyski po umocnieniu złotego w minionym tygodniu.

Kurs USDPLN obniżył się z 3,948 do 3,943, co miało związek z osłabieniem amerykańskiej waluty (ale dziś rano ponownie jest blisko 3,95). Dzisiaj dla złotego ważne mogą być dane o strukturze PKB w I kw. oraz wstępnej inflacji za maj.

W poniedziałek na rynku stopy procentowej nie zaszły istotne zmiany. Rentowności obligacji nieznacznie wzrosły (o 1-3 pb) wzdłuż krzywej, podczas gdy stawki IRS pozostały względnie stabilne. Dziś istotne dla rynku będą dane z kraju, w szczególności wstępny CPI za maj. W naszej ocenie w maju inflacja odbiła w górę do -0,7% r/r, mocniej niż oczekuje tego rynek, co może być impulsem do wzrostu FRA oraz stawek IRS i rentowności obligacji na krótkim końcu. Dziś po południu poznamy również informacje o planie emisji SPW na czerwiec. W nadchodzącym miesiącu mogą się odbyć dwie aukcje: regularna i zamiany, co będzie zgodne z planem emisji na II kw. Biorąc pod uwagę stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto (ok. 68% na koniec maja wg naszych szacunków) Ministerstwo Finansów może dość elastycznie podejść do oferty obligacji w czerwcu.

Marek Chrzanowski z Rady Polityki Pieniężnej powiedział w wywiadzie dla PAP, że optymalnym scenariuszem jest pozostawienie stóp NBP bez zmian, a scenariusz zakładający ich redukcję jest mało prawdopodobny. W ocenie Chrzanowskiego wzrost PKB w tym roku na poziomie 3,8% r/r jest możliwy do osiągnięcia, m.in. ze względu na program 500+, a także uruchomienie środków unijnych w drugiej połowie roku. Wypowiedź Chrzanowskiego wpisuje się w ogólnie dość jastrzębie nastawienie Rady, co wcześniej potwierdziły minutes z jej ostatniego posiedzenia.

Marek Magierowski, szef prezydenckiego Biura Prasowego, poinformował, że 7 czerwca odbędzie się ostatnie spotkanie ekspertów ws. tzw. ustawy frankowej, po którym zespół przedstawi efekty swojej pracy Kancelarii Prezydenta. Będą one wykorzystane w ostatecznym kształtowaniu projektu ustawy. Szef prezydenckiego zespołu ekspertów Witold Modzelewski skrytykował przedstawiony wczoraj projekt Związku Banków Polskich jako zbyt selektywny. Dziennik Gazeta Prawna informuje dziś, że rozważane jest m.in. rozwiązanie, zakładające, że banki nie będą zmuszane do rozwiązania problemu kredytów walutowych w drodze ustawy, o ile zgodzą się na ugodę z klientami, spełniającą odpowiednie warunki brzegowe. Sądzimy, że ostateczny kształt swojej propozycji Prezydent przedstawi mniej więcej w połowie czerwca.

Ministerstwo Energii nowelizując ustawę o odnawialnych źródłach energii chce podwyższyć tzw. opłatę przejściową, która w porównaniu z bieżącym poziomem w 2017 r. wzrosłaby od 88% do 109% w zależności od rocznego zużycia energii przez gospodarstwa domowe.

Szacujemy, że ta podwyżka może przyczynić się do podwyższenia wskaźnika inflacji o 0,10-0,15 pkt. procentowego. Dziś GUS opublikuje drugi szacunek PKB za I kw. wraz ze strukturą (godz. 10:00) oraz wstępny wskaźnik inflacji za maj (godz. 14:00). Spodziewamy się, że ostateczny odczyt PKB za I kw. będzie zgodny ze wstępnym szacunkiem 3% r/r. W naszej ocenie dane te powinny potwierdzić spowolnienie w inwestycjach, przy relatywnie stabilnym wzroście konsumpcji prywatnej. Spodziewamy się, że wskaźnik inflacji w maju odbił do -0,7% r/r (z -1,1% w kwietniu), przy wzroście cen o 0,4% m/m. Mediana oczekiwań rynkowych wg Bloomberg jest na poziomie -0,9% r/r. Istotny wpływ na przyśpieszenie dynamiki wzrostu ceny konsumentów miały podwyżki cen paliw (o 5% m/m) oraz dalszy wzrost cen żywności (o 0,5% m/m).

Dodaj komentarz