Wspólnie opowiedzą historię

0
188

Mieszkańcy gmin Raczki i Bakałarzewo mogą włączyć się w akcję poznawania historii mało znanej.

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach i Gminną Biblioteką Publiczną w Bakałarzewie rozpoczęło właśnie realizację projektu: Wspólnie opowiedziana historia – aktywizacja mieszkańców gmin Raczki i Bakałarzewo wokół dziedzictwa historycznego i wydarzeń I wojny światowej, dofinansowanego ze środków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2016, priorytet 2 Aktywne społeczeństwo.

Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców gminy Raczki i Bakałarzewo we wspólne działania związane z upowszechnieniem mało znanych wydarzeń historycznych z okresu I wojny światowej w regionie, poprzez stworzenie grupy warsztatowo-studyjnej (złożonej z 20 mieszkańców gminy Bakałarzewo i 20 mieszkańców gminy Raczki), realizację cyklu spotkań warsztatowo-studyjnych, wspólne przygotowanie publikacji (folderu), inwentaryzację, oznakowanie i upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych oraz realizację rekonstrukcji historycznej, których efektem będzie aktywizacja lokalnej społeczności, wzrost świadomości historycznej i wzmocnienie więzi lokalnych.

Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Raczki lub Bakałarzewo możesz aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu i zostać członkiem grupy warsztatowo-studyjnej, która będzie uczestniczyć we wszystkich działaniach.

Skontaktuj się z liderem grupy w swojej gminie: Gmina Raczki – Marcin Halicki, tel. 609 311 577, e-mail: gokraczki@op.pl; Gmina Bakałarzewo – Mirosław Surmacz, tel. 507 240 006, e-mail: miroslaw-surmacz@wp.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 maja.

Więcej informacji o projekcie na Facebooku – Wspólnie opowiedziana historia.

2015_logo_FIO_v1

Wspólnie opowiedziana historia – aktywizacja mieszkańców gmin Raczki i Bakałarzewo wokół dziedzictwa historycznego i wydarzeń I wojny światowej
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Leave a Reply