Szpital zdobył na kolejne remonty 1,4 mln euro

Na zdj. Adam Szałanda, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

W ramach tzw. pakietu małego dziecka w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach zostaną zrealizowane kolejne inwestycje podnoszące jakość opieki zdrowotnej. Pierwsze prace budowlane na oddziałach rozpoczną się na początku roku – w tej chwili trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

Autor: Iwona Danilewicz

Dofinansowanie w ramach współpracy transgranicznej Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uzyskał na realizację trzech spośród czterech złożonych projektów. Inwestycje o wartości 1,4 mln euro obejmą prace zakładające modernizację oddziału położniczego, remont i doposażenie bloku porodowego i sali cięć (współpraca ze szpitalem w Kownie oraz remont oddziału chirurgii dziecięcej – to zadanie będzie realizowane we współpracy z placówkami w Mariampolu i Olicie oraz Szpitalem Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Wkład własny na poziomie 10 proc. zagwarantował już Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Jak podkreśla Adam Szałanda, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – taka deklaracja wsparcia to duża ulga dla placówki, która zamierza realizować działania inwestycyjne na zasadzie wykorzystania zwrotu środków z projektu realizowanego z Obwodowym Szpitalem w Grodnie. Chodzi o kwotę około 1,6 mln zł.

W Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach, w którym za kadencji Adama Szałandy zrealizowane zostały projekty obejmujące dofinansowanie w wysokości około 88 mln złotych, kolejne remonty rozpoczną się już w I kwartale 2017 roku. Będą to zarówno prace budowlane, jak i działania miękkie. Zakończenie całego projektu nastąpi pod koniec 2018 roku.

– Rozpisaliśmy już harmonogram prac. Teraz przygotowujemy się do przetargu – tłumaczy Szałanda, dodając, że jego rozstrzygnięcie nastąpi zapewne na przełomie roku.

Wraz z rozpoczęciem prac, pojawią się też utrudnienia dla pacjentów. To nieuniknione. – Oddziały będą funkcjonowały. Nie planujemy przerwy w świadczeniu usług medycznych. Mimo prowadzonej modernizacji, chcemy stworzyć odpowiednie warunki pobytu dla naszych pacjentów – dodaje dyrektor. – Oddział położniczy, blok porodowy z salą cięć zostaną przeniesione do innej lokalizacji, zaś na oddziale chirurgii dziecięcej będziemy działać „na żywym organizmie”, stopniowo wyłączając kolejne strefy oddziału – tłumaczy Adam Szałanda.

Pozyskane środki być może nie będą ostatnimi w nadchodzącym roku. Do końca 2016 r. Szpital Wojewódzki w Suwałkach zamierza złożyć wnioski do programu współpracy transgranicznej z Białorusią. – W tym przypadku mamy kilku partnerów, którzy chcą realizować z nami projekty. Są to szpitale z Mińska i Grodzieńszczyzny – Obwodowy Szpital Kliniczny w Grodnie, Szpital Ratunkowy w Grodnie, Szpital Dziecięcy i Ginekologiczny – dodaje Szałanda, tłumacząc, że trwające prace polegają na przygotowaniu tzw. fiszek – skróconych opisów przedsięwzięć. Fiszki te zostaną następnie poddane ocenie, a potem wstępnej selekcji. W tym systemie o każdą złotówkę będą walczyć trzy podmioty.

Zakres inwestycji miałby objąć modernizacje i doposażanie oddziałów czekających wciąż na remont, m.in.: urologicznego, ortopedycznego, kardiologicznego. Środki na modernizację oddziału pulmonologicznego Szpital Wojewódzki w Suwałkach będzie starał się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dodaj komentarz