Wicemarszałkowie przeciwko inkorporacji PKS-ów. To rekomendacja radnych Sejmiku z PO

0
184
Fot. PKS w Suwałkach.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej rekomendował wicemarszałkom z ramienia PO głosowanie przeciw inkorporacji PKS-ów na najbliższym (wtorek, 29 listopada) posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego – informuje portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wrota Podlasia.

Źródło: Wrota Podlasia

– Proces inkorporacji powinien być w taki sposób przygotowany, aby zaangażować do niego wszystkie zainteresowane strony. Powinien też być przedstawiany tak, by wszyscy byli przekonani o słuszności podejmowanych decyzji: samorządy, na terenie których spółki działają, załoga, mieszkańcy, którzy będą z usług korzystać, a tak niestety nie jest  – powiedział podczas zwołanej w UMWP konferencji prasowej przewodniczący Sejmiku, Jarosław Dworzański.

W czwartek, 24 listopada odbyło się zebranie Klubu Radnych PO, który podjął decyzję o rekomendowaniu wicemarszałkom głosowania przeciw połączeniu PKS-ów. Stwierdzono, że cały proces został przygotowany w sposób niewłaściwy, jest wiele wątpliwości, brak informacji, jak to ma wyglądać po połączeniu.

– Chciałbym we wtorek na zarządzie oddać odpowiedzialnie głos i chciałbym być wyposażony w pełną wiedzę na ten temat, jaką ma marszałek i dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu, a jej nie posiadam. A pytany przez własny klub radnych, nie umiem odpowiedzieć na wiele pytań: jak struktura ma wyglądać po połączeniu, jak ma wyglądać zarząd, jak będzie wybierany, co z załogą itd. To powoduje, że musimy mieć większą wiedzę na ten temat – dodał wicemarszałek Maciej Żywno. – Ale gdy zostaniemy w pełni doinformowani, wtedy będziemy mogli świadomie podjąć decyzję za inkorporacją – podkreślił.

– Nie tylko protest społeczny, opinia związków zawodowych w tej sprawie, czy obawa samorządów, ale są i inne powody, które mają wpływ na naszą decyzję. Dopiero dziś otrzymaliśmy dokumenty, w tym opinię biegłego rewidenta w zakresie połączenia spółek, co utrudnia podjęcie decyzji w tej sprawie. Nie mieliśmy możliwości zapoznania się z dokumentami – powiedziała wicemarszałek Anna Naszkiewicz.

Jak dodał przewodniczący Jarosław Dworzański może warto rozważyć alternatywny pomysł – pozwolić na połączenie spółek na zasadzie dobrowolności, pozwolić na połączenie tym, którzy tego chcą. – A dobrego klimatu wokół sprawy nie czyni też zawieszenie w pełnieniu funkcji prezesa Leszka Cieślika, w mojej ocenie najlepszego menedżera jakiego mają spółki – dodał Dworzański.

Dodajmy, że przeciwko włączeniu PKS-ów w nową strukturę spółki przewozowej opowiedziało się ponad 6 tys. osób, które w ramach inicjatywy społecznej podpisały listy wspierające dążenie związkowców z PKS Suwałki i PKS Zambrów do zachowania niezależności ich firm.

Leave a Reply