Historyczna gratka z Suwalszczyzny. Powstały reprinty dzieł Aleksandra Połujańskiego

0
835

O reprintach autorstwa XIX-wiecznego leśnika „Opisanie Lasów…”, „Wędrówki po guberni augustowskiej”, „Leśnictwo Polskie” w czwartek, 26 stycznia w Bibliotece Publicznej w Suwałkach opowiadali Andrzej Matusiewicz i Grzegorz Kłoczko.

Aleksander Połujański do guberni augustowskiej przybył w 1855 roku. W czasie kilku lat spędzonych na tym terenie napisał „Wędrówki po guberni augustowskiej”. Mieszkał w Suwałkach, w tym samym budynku, który zasiedliła później rodzina Miłoszów. Jak podkreślił Andrzej Matusiewicz, historyk działający w Augustowsko-Suwalskim Towarzystwie Naukowym, warto byłoby ten fakt w przestrzeni miejskiej zaznaczyć.

– Marzeniem osób zajmujących się biografistyką jest spojrzenie w oczy swojemu bohaterowi. Wielu z nas, których interesuje historia Suwalszczyzny, marzyło o tym, żeby Połujańskiemu spojrzeć w oczy. Ta okazja nadarzyła się w 2004 roku – powiedział podczas spotkania Andrzej Matusiewicz, przypominając historię, gdy Zbigniew Fałtynowicz, przeglądając katalog znanego krakowskiego antykwariatu, trafił na album z fotografiami. Na jednej z nich był właśnie Aleksander Połujański. Dzięki pomocy Stefana Maciejewskiego, pisarza i krajoznawcy, fotokopia trafiła wraz z numerem czasopisma „Jaćwież” z 2005 roku do rąk czytelników.

Na zdj. Andrzej Matusiewicz i Grzegorz Kłoczko.

Projekt polegający na odświeżeniu i przypomnieniu twórczości A. Połujańskiego połączony jest z jubileuszem 150-lecia śmierci wybitnego polskiego leśnika. Informacje o reprintach dzieł Połujańskiego można odnaleźć na stronie: www.polujanski.pl. Publikacje zostały wydane przez wyd. Libra z Olecka, którego właścicielem jest Grzegorz Kłoczko. Podczas spotkania przyznał, że początkowo miał wątpliwości, czy wykonanie reprintów dzieł Połujańskiego to dobry pomysł. Przekonał się jednak do tego projektu. W BP przybliżył mieszkańcom miasta proces przygotowania materiałów do wykonania reprintów.

Suwałki w czasach Aleksandra Połujańskiego liczyły 10,5 tys. mieszkańców. Tak pisał o mieście sam Połujański:

(…) To też życie tutejszego miasta jest jednotonne, urzędnikom właściwe. (…) Przy tak ciężkich warunkach życia doczesnego, bo w Suwałkach, oprócz mieszkania, wszystko jest droższe niż w Warszawie, mieszkańcy jednakże tutejsi, to jest urzędnicy, nie upadają na duchu i o ile zbytkiem w mieszkaniu, strojach i zabawach nie mogą wyrównać innym większym miastom w kraju, o tyle, a nawet więcej, starają się przewyższyć je w objawach życia umysłowego. „Wędrówki po guberni augustowskiej” (fragment)

Aleksander Połujański uważany jest za pioniera polskiego piśmiennictwa leśnego. Był leśniczym w guberni kazańskiej, wołogodzkiej i moskiewskiej, a od 1849 sekretarzem w oddziale leśnym rządu gubernialnego warszawskiego. Połujański był założycielem „Rocznika Leśniczego”, jednego z pierwszych w Królestwie Polskim czasopism poświęconych sprawom leśnym. W roku 1855 otrzymał stanowisko asesora nadleśnego w rządzie gubernialnym augustowskim. Miał już wtedy w dorobku pisarskim Opisanie lasów, a pobyt w guberni augustowskiej zaowocował „Wędrówkami po guberni augustowskiej w celu naukowym odbytymi”. W 1859 roku Połujański wrócił do Warszawy. Zmarł 26 maja 1866 r. tamże. Jego doczesne szczątki spoczęły na Powązkach.

Leave a Reply