Walcz ze smogiem, zainwestuj w ogrzewanie proekologiczne

0
65
eko_DOM

Z popularnym ostatnio tematem smogu starają się walczyć również władze Suwałk – drugi rok z rzędu. Prezydent właśnie ogłosił nabór wniosków o udzielnie dotacji ze środków budżetu miasta Suwałk na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”.

W 2016 r., gdy program miał swoją inaugurację, podpisano 47 umów – 14 dotacji przeznaczono na podłączenie do miejskiej sieci cieplnej – na kwotę 62 660,00 zł, 19 – na podłączenie do sieci gazowej – na kwotę 57.000,00 zł oraz 14 na wymianę starego źródła na nowe – na kwotę 42.000,00 zł. Na realizację programu z budżetu miasta została przeznaczona kwota 161 660,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków (jednorodzinnych i wielorodzinnych) w Suwałkach.

Środki należy przeznaczyć na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączenie do sieci gazowej, ograniczenie zużycia paliwa stałego i zastąpienie starych źródeł ciepła nowymi – o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Dotacja dla właścicieli domów jednorodzinnych nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania – jednak kwota nie może być wyższa niż 3 tys. zł. brutto. Wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na ten sam poziom dotacji – gdy mowa o kosztach kwalifikowanych – w ich przypadku kwota brutto nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

Termin składania wniosków: 15 lutego 2017 r. – 31 marca 2017 r.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/ ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

Dodaj komentarz