Nauczyciele z ZS 6 też się uczą – w wakacje

0
626

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach kształcą się nie tylko w ciągu roku szkolnego, ale również w wakacje. Dziesięcioro z nich (m. in. nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, czy przedmiotów zawodowych) brało udział w dwutygodniowych szkoleniach w Wielkiej Brytanii i na Malcie.

Ich udział w szkoleniach był możliwy dzięki realizacji projektu unijnego: Erasmus+ Edukacja szkolna, pt.: Innowacyjny nauczyciel pomostem do lepszej przyszłości ucznia. Wartość projektu to ponad 25 tys. euro.

Uczestnicząc w projekcie, nauczyciele przede wszystkim wzbogacili swoje umiejętności językowe. Każdy z uczestników mobilności zdobył wiedzę i specyficzne know-how z dobrej praktyki za granicą, rozwinął własne kompetencje w swojej dziedzinie i zwiększył znaczenie realizowanego przez sebie nauczania. Znacznie wzrósł poziom ich wiedzy o zagadnieniach społecznych, językowych i kulturowych, zdobyli oni praktyczne umiejętności istotne dla swojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego oraz zwiększyli swoją satysfakcję z pracy.

Rezultatami projektu będą m. in:

  • lekcje otwarte dla nauczycieli,
  • szkolenia dla rady pedagogicznej,
  • stworzenie biuletynów z opisami różnych modeli zarządzania szkołą w krajach europejskich,
  • wypracowanie przewodnika narzędzi nauczania, broszur informacyjnych nt. sposobów aplikacji o wnioski unijne, zawierających informacje o szkołach przyjmujących, ich strony internetowe, spis linków do wykorzystania w nauczaniu,
  • wzbogacenie koncepcji pracy szkoły oraz sposobów zarządzania szkołą,
  • dostosowanie programów nauczania do indywidualnych potrzeb nauczyciela, ucznia i szkoły w kontekście europejskim,
  • stworzenie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły,
  • wprowadzenie nauczania zintegrowanego na zajęciach z młodzieżą – zawodowego, ogólnokształcącego i językowego (CLIL).

Leave a Reply