„No smog”. PEC zdobył certyfikaty

Fot. all-free-download.com

Suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uzyskało certyfikaty potwierdzające, że oferowane przez spółkę ciepło stanowi skuteczne narzędzie do ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Ten proces certyfikacji to w pewnym sensie nowość. PEC w Suwałkach jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw zostało poddane certyfikacji. Analizy przeprowadzone zostały przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków z siedzibą w Krakowie.

– System oceny polega na porównaniu budynków w zakresie emisji zanieczyszczeń i źródła ciepła tzn. oceniany budynek „przykrywa się kloszem” i określa się masę zanieczyszczeń, która jest wytwarzana w ciągu roku przy produkcji ciepła. Otrzymany wynik porównuje się do masy zanieczyszczeń jaka zostałaby wytworzona przez budynek referencyjny (znajdujący się również „pod kloszem”) wyposażony w kotłownię węglową. Na tej podstawie stwierdza się, ile razy mniej lub więcej zanieczyszczeń wyemitował oceniany budynek w ciągu roku – informuje Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Miasta.

Certyfikat niskiej emisji na podstawie wyznaczonych krotności redukcji poszczególnych zanieczyszczeń określa klasę budynku w zakresie od H do A+++. Na tej podstawie przyznawany jest znak budynku z serii od „VERY HIGH SMOG” do „NO SMOG” lub „ECO PPLUS”, informujący o tym, jaki jest jego wpływ na ludzi i środowisko w obszarze niskiej emisji szczególnie szkodliwych substancji do powietrza. W certyfikacie niskiej oceniona jest całkowita emisja pyłów oraz benzo(a)pirenu, a także dwutlenku węgla, który stanowi gaz cieplarniany.

Certyfikat redukcji ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza zawiera podstawowe informacje o ocenianym budynku. Na podstawie wyznaczonych krotności redukcji poszczególnych zanieczyszczeń określa klasę budynku od H do A+++. Na tej podstawie określa się ogólny wpływ budynku na środowisko. Z uwagi na bardzo szkodliwy wpływ substancji emitowanych do powietrza na tym certyfikacie podawany jest również znak budynku zawarty w certyfikacie niskiej emisji. W certyfikacie ogólnej emisji oceniona jest całkowita emisja pyłów, benzo(a)pirenu, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla. Certyfikat informuje ile razy mniej  miejski system ciepłowniczy emituje do powietrza każdej z w/w substancji – w porównaniu do budynku referencyjnego.

Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Suwałkach została przyznana klasa „A” oraz znak „NO SMOG”.

Oznacza to, że ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz obiekty podłączone do tej sieci nie stwarzają zagrożenia dla ludzi i środowiska w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie dotyczy to całkowitego pyłu zawieszonego (TSP) oraz benzo(a)pirenu (B(a)P), czyli substancji szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka). Znak „No SMOG” umieszczony na budynku oznacza, że budynek ten jest przyjazny środowisku.

Certyfikaty oraz znaki otrzymają od PEC najwięksi odbiorcy ciepła oraz jednostki organizacyjne samorządu miejskiego, korzystający z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przyznane certyfikaty to potwierdzenie, że każdy obiekt, który jest lub będzie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej gwarantuje ograniczenie niskiej emisji w mieście, a ciepło z tego źródła jest bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Certyfikacja odbywa się w ramach akcji polegającej na badaniu i ocenie budynków, i jest przeprowadzana w firmach ciepłowniczych w całej Polsce. Zorganizowana została przez Izbę Gospodarczą „Ciepłownictwo Polskie” jako element programu „Ciepło Systemowe” w Warszawie. Te firmy, które zgłosiły swój akces zostały objęte badaniem i certyfikacją.

Uzyskanie certyfikatu przez PEC było bezpłatne. Do programu certyfikacji przystąpiło wiele firm ciepłowniczych, należących do IG „CP”. Metodologia przeprowadzania oceny została opracowana przez ICEB w Krakowie przy współpracy z Politechniką Warszawską, a także zaakceptowana i potwierdzona przez fachowców z branży ciepłowniczej, skupionych wokół IG „CP”.

 

Dodaj komentarz