Reklama

Jakość powietrza, emisja niska i wysoka. Co wynika z pomiarów?

Data:

- Reklama -

Informacje o stanie powietrza, podawane w środkach masowego przekazu w formie różnokolorowych kropek, mimo że nie są wynikami pomiarów dokładnych, coś mówią o jakości powietrza. Należy tylko właściwie je odczytać i zinterpretować.

Informacja prasowa PEC w Suwałkach.

Czujniki tzw. pyłu zawieszonego PM 2,5 ( bardzo drobnego ) i PM10 po uśrednieniu danych pokazywane są w formie kolorowych kropek, świadczących o jakości powietrza, a dokładniej o ilości pyłu zawieszonego w 1 m 3 powietrza – kolor zielony świadczy o małej ilości pyłu, a kolory ciemne o dużej.

W wyniku spalania paliw do powietrza trafiają zanieczyszczenia, innymi słowy emisja zanieczyszczeń to wprowadzanie różnego typu szkodliwych substancji do powietrza, w zależności od punktu wprowadzania zanieczyszczeń można wyróżnić emisję niską oraz emisję wysoką. Emisję niską od wysokiej odróżnia wysokość komina – niska występuje przy kominach niższych niż 40 m, szczególnie z lokalnych kotłowni oraz tzw. palenisk domowych i prowadzi do powstania wysokich stężeń zanieczyszczeń w strefie przebywania ludzi.

Spalanie węgla złej jakości lub odpadów/śmieci, często zły stan techniczny urządzeń, przestarzałe piece, zbyt rzadkie czyszczenie przewodów kominowych oraz brak filtrów oczyszczających spaliny powodują, że w wyniku spalania następuje emisja do powietrza szkodliwych substancji, przede wszystkim pyłu, który jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia ludzi.

Emisja niska jest to emisja, w której udział ma każdy z nas. Mają na nią wpływ zarówno środki transportu, ogrzewanie indywidualnych gospodarstw domowych oraz lokalne przestarzałe kotłownie.

Decydujący wpływ na jakość powietrza mają rodzaj i jakość spalanego paliwa, sposób spalania i zastosowanie instalacji oczyszczających spalin.

Jak suwalski PEC dba o jakość powietrza?

1) Spalany węgiel zawiera ok. 8% popiołu i ok. 0,4% siarki. Parametry węgla są potwierdzane przez Główny Instytut Górnictwa, a także na bieżąco monitorowane przez laboratorium zakładowe, zarówno przy dostawach, jak i spalaniu. Typowy węgiel spalany w piecach zawiera ponad 20% popiołu i ok. 1% siarki.
2) Proces spalania jest sterowany i kontrolowany, a spaliny są oczyszczane, elektrofiltr i odpylacze wyłapujące pyły ze spalin mają skuteczność rzędu 93-99%.
3) Emisję zanieczyszczeń (zawartość pyłu, tlenków siarki, tlenków azotu) kontroluje i archiwizuje wyniki pomiarów system ciągłego monitoringu spalin, zainstalowany wewnątrz
komina ciepłowni. Ponadto, niezależnie od ciągłego pomiaru spalin w kominie okresowo stężenie zanieczyszczeń kontroluje Inspekcja Ochrony Środowiska.
4) Dla dużych instalacji spalania paliw – takich jak ciepłownia PEC – Minister Środowiska określa dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w spalinach. Zmierzone emisje z instalacji PEC są znacznie niższe niż dopuszczalne, a pyłu nawet wielokrotnie mniej.
5) Komin ciepłowni PEC ma ponad 120 m wysokości, więc zanieczyszczenia, a w szczególności pył, rozprowadzane są na bardzo dużych przestrzeniach, stanowiąc znikomy procent powietrza.

Ogrzewanie indywidualne na terenie miasta Suwałki emituje około 770 ton pyłów rocznie, w
suwalskim PEC-u emituje ich zaledwie 20 ton rocznie (dane z „Planu gospodarki emisyjnej dla miasta Suwałki”). Liczby mówią same za siebie.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i pomiarów niezależne instytucje potwierdzają, że
emisja z instalacji ciepłowni na poziomie określonych prawem standardów emisyjnych, nie stanowi zagrożenia dla środowiska w zakresie ilości i rodzaju emitowanych substancji pyłowo – gazowych i nie jest uciążliwa dla występującej w pobliżu i oddaleniu zabudowy mieszkalnej (jednorodzinnej i wielorodzinnej), jak i dla terenu Wigierskiego Parku Narodowego.

Najprostszym wskaźnikiem czystości spalin jest kolor dymu, z komina PEC-u jest biały, bo jego głównym składnikiem jest para wodna, natomiast dym z wielu domowych palenisk jest ciemny, a nawet czarny, co świadczy o wysokim stężeniu pyłu w spalinach.

Warto też przypomnieć, że suwalski PEC otrzymał certyfikaty potwierdzające, że produkcja i dostarczanie ciepła jest oznakowane jako „NO SMOG”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Chciałabym zobaczyć wszystkie „światy”. Wywiad z Anetą Stabińską, fotografką z Sejn

Aneta Stabińska swoją wieloletnią pasję zmieniła w zawód, ostatnio...

Warszawa bez mięsa – czy Suwałki mogą być następnym miastem?

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o raporcie organizacji...

Unikatowy kompleks cmentarzy może zostać pomnikiem historii. Wreszcie będzie tam porządek?

Stan kompleksu cmentarzy siedmiu wyznań w Suwałkach pozostawia wiele...

„Samochód dla ludu” wybierany najczęściej

Z roku na rok rośnie liczba pojazdów rejestrowanych w...