Do 1 czerwca można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Suwałk “Włócznia Jaćwingów” za rok 2017. Nagroda wręczana jest osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz zasługi dla Miasta Suwałk we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Od trzech lat można również zgłaszać wnioski o nagrodę dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Suwałk, którego nagradzane produkty lub usługi są przedmiotem własnej działalności i cieszą się uznaniem konsumentów.

Wszystkie kandydatury można zgłaszać do 1 czerwca 2018 r. Wzory wniosków znajdują się w zarządzeniu nr 177/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk ,,Włócznia Jaćwingów”, które jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną na adres: ktp@um.suwalki.pl lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1,  pokój  nr 5.

O tym, kto otrzyma Nagrody Prezydenta Suwałk, dowiemy się tradycyjnie podczas uroczystej gali, która odbędzie się przy okazji Dni Suwałk w sierpniu tego roku.

Dodaj komentarz