– To budżet trudny – jest konsekwencją bieżącego roku, trudności inwestycyjnych, jednak wykonanie tych zadań zagwarantuje nam skok cywilizacyjny – tak o projekcie budżetu Suwałk na 2019 roku mówił w piątek, 23 listopada w Ratuszu prezydent Czesław Renkiewicz.

Projekt przyszłorocznego budżetu Suwałk został przedłożony radnym Rady Miejskiej. Projekt trafił też do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zgodnie z jego założeniami przyszłoroczne dochody znajdą się na poziomie 474 364 308  zł – bieżące – 408 500 034 zł, a majątkowe – 65 864 274 zł, zaś wydatki wyniosą 520 643 181 zł, bieżące – 379 151 990 zł, a majątkowe – 141 491 191 zł. Deficyt może osiągnąć poziom 46 278 873 zł  i zostanie pokryty ze środków kredytu 45 178 873 zł i wolnych środków 1 100 000 zł. Nadwyżka operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) ma wynieść ponad 29,3 mln zł.

Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m. in.: budowa trasy wschodniej (kolejny etap), budowa lotniska (ze środków własnych miasta i wsparcia przekazanego przez spółkę Forte oraz marszałka województwa podlaskiego), hali sportowo-widowiskowej, rozbudowy szkół, rewitalizacja bulwarów nad Czarną Hańczą i starej łaźni (szczegóły poniżej – patrz: infografika).

O projekcie budżetu na 2019 rok mówi prezydent Czesław Renkiewicz:

Fot. Niebywałe Suwałki

Na zdj. prezydent Czesław Renkiewicz i skarbnik Wiesław Stelmach.

Dodaj komentarz