Suwałki inwestują w ekologiczny transport publiczny

Zdjęcie ilustracyjne, fot. UM w Suwałkach, test elektrycznego autobusu w mieście.

Nie jest wykluczone, że w ciągu kilku najbliższych lat na ulicach Suwałk pojawią się elektryczne autobusy. Plany obejmują nie tylko wymianę taboru, ale też inwestycję w budowę systemu roweru miejskiego.

– Kilka autobusów elektrycznych, stacje ich ładowania oraz miejska wypożyczalnia rowerów – to plany władz Suwałk na najbliższe dwa lata – informuje Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Miasta.

W tej chwili przygotowywany jest projekt do konkursu z Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Wnioski można składać do 31 stycznia 2019 r. do godz. 15:30. W puli znajduje się 40 mln złotych. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w maju 2019 roku.

Jeśli wniosek Suwałk uzyska przychylne oceny, dzięki środkom z projektu możliwe będą: zakup autobusów nisko- i zeroemisyjnych; budowa systemu roweru miejskiego; inwestycje w infrastrukturę: droga rowerowa, wiaty przystankowe, zatoki autobusowe; stworzenie dynamicznego systemu informacji pasażerskiej.

Dodaj komentarz