Delegacja WOT z wizytą na Litwie

0
116
WOT, Litwa
Źródło: FB Ochotniczych Sił Obrony Kraju

W czwartek, 17 stycznia w Wilnie obchodzono 28. rocznicę utworzenia Ochotniczych Sił Obrony Kraju – odpowiednika polskich Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystości udział wzięli Terytorialsi z Podlaskiej Brygady OT wraz z delegacją dowództwa WOT.

Porozumienie dwustronne Podczas wizyty na Litwie gen. dyw. Wiesław Kukuła i dowódca Ochotniczych Sił Obrony Kraju (KASP) płk Dainius Pašvenskas podpisali porozumienie o współpracy szkoleniowej. Jego realizacją w praktyce zajmie się przede wszystkim 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej (1PBOT), której partnerem zagranicznym jest właśnie KASP. Współdziałanie polskich Terytorialsów z Ochotniczymi Siła Obrony Kraju jest istotne m.in. z powodu bliskości geograficznej obu państw oraz prawie trzydziestoletniego doświadczenia Litwy w funkcjonowaniu OT. Dlatego w trakcie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej Ochotnicze Siły Obrony Kraju były jednym ze wzorców. We czwartek w Wilnie odbyła się defilada, w której wziął udział poczet z flagowy z 1PBOT.

Podobne cele i rozwiązania Aktualnie siły litewskiej formacji wynoszą 5 500 żołnierzy, z których 90% stanowią ochotnicy, a 10% żołnierze zawodowi. Porównywalne proporcje mają też docelowo występować w WOT. Ochotnicy KASP na co dzień również łączą pracę ze służbę wojskową, dlatego ćwiczenia realizowane są głównie w weekendy. Struktura obu formacji jest oparta na zasadzie terytorialności. Głównym zadaniem jest wspieranie lokalnych społeczności w sytuacjach zagrożeń militarnych i niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych). KASP, podobnie jak WOT, opiera się na małych, ale samodzielnych i mobilnych pododdziałach, których podstawową komórką są sekcje lekkiej piechoty.

Współpraca międzynarodowa Trzy lata temu Polska dołączyła do grona państw, które posiadają Wojska Obrony Terytorialnej. To ważny potencjał wojskowy liczący w naszym regionie nawet 300 000 żołnierzy. W październiku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie dowódców formacji OT w ramach Europejskiej Inicjatywy Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej.

W czerwcu litewska delegacja odwiedzi Polskę, aby zapoznać się z procesem szkolenia podlaskich Terytorialsów. Będzie to kontynuacja dwustronnych spotkań pomiędzy 1PBOT a KASP. W zeszłym roku delegacja dowództwa 1PBOT odwiedziła jednostkę Ochotniczych Sił Obrony Kraju z regionu Dainava.

Dodaj komentarz