Od czwartku, 7 lutego w Archiwum Państwowym w Suwałkach można oglądać wystawę poświęconą pierwszemu Archiwum w Suwałkach i jego pracownikom. Mało kto wie, że „pierwszym archiwistą” był w naszym mieście ponad 70-letni wówczas Franciszek Obniski, który przy utworzeniu jednostki wykonał bardzo ciężką pracę.

7 lutego mija 100 lat od podpisania przez ówczesnego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o utworzeniu sieć Archiwów Państwowych. Dokument podpisali również: premier Ignacy Paderewski oraz Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jan Łukasiewicz.

Archiwum w Suwałkach zaczęło funkcjonować dopiero w 1921 roku. Nie w takiej formule, w jakiej widzimy je obecnie (w tej chwili AP przechowuje 2 km akt). Archiwalia w tym czasie były przechowywane na strychu gmachu byłego rządu gubernialnego (róg ulicy Chłodnej o Kościuszki) i w magistracie – również na strychu. Zadania uporządkowania dokumentacji podjął się schorowany starszy człowiek – Franciszek Obniski. Swoją pracę rozpoczął zimą 1921 roku od „usuwania śniegu z archiwaliów”. Dopiero później Obniski rozpoczął przewożenie dokumentacji do oficyny tylnej sądu (ul. Kościuszki 69) – obecnej siedziby Archiwum Państwowego. Pomagali mu uczniowie i więźniowie, a późniejszym czasie woźny Władysław Dębowski. Obniski zajął się również szacowaniem strat – zauważył, że wiele archiwaliów zostało wywiezionych i zniszczonych. Znaczną część dokumentacji sam przeznaczył na makulaturę – wystarczy nadmienić, że w tym czasie w stare dokumenty sklepikarze pakowali zakupy. Więcej informacji o historii suwalskiego Archiwum można znaleźć poniżej (posłuchaj: Tadeusz Radziwonowicz, dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach opowiada o pierwszym archiwiście i wystawie).

Otwarta w Archiwum Państwowym w Suwałkach wystawa będzie dostępna dla osób zainteresowanych w godzinach pracy instytucji. Można na niej obejrzeć niepublikowane wcześniej materiały archiwalne, pochodzące z Suwałk oraz reprodukcje ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

O drodze do niepodległości, Dekrecie Józefa Piłsudskiego mówi Tadeusz Radziwonowicz, dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach:

Tadeusz Radziwonowicz, dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach opowiada o pierwszym archiwiście i wystawie:

Fot. Niebywałe Suwałki

Leave a Reply