Kosicki nadal marszałkiem. Cieślukowski odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego sejmiku

0
279
Na zdj.: Cezary Cieślukowski, arch. Niebywałych Suwałk

Nadal trwa zamieszanie w sejmiku. Marszałkiem województwa podlaskiego podczas poniedziałkowej (18.02) ponownie został wybrany Artur Kosicki, który na tej samej sesji zgłosił wniosek o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sejmiku. Karol Pilecki i Cezary Cieślukowski nie pełnią już swoich funkcji.

Na podst. informacji Wrót Podlasia

Przed przystąpieniem do głosowania nad zapisaną w porządku obrad rezygnacją zarządu województwa odbyła się krótka dyskusja.  Oficjalnej wersji, wyjaśniającej przyczyny podania zarządu do dymisji  domagał się od marszałka Kosickiego radny Maciej Żywno. Wtórował mu radny Cezary Cieślukowski.

– Pierwszy raz od początku funkcjonowania sejmiku mamy do czynienia z taką sytuacją. Sprawa jeśli nie bulwersuje, to na pewno interesuje mieszkańców województwa podlaskiego – mówił podczas sesji radny Cieślukowski. – Mnie osobiście to bardzo zdziwiło.

Marszałek Artur Kosicki stwierdził, iż oficjalne stanowisko zaprezentował na konferencji prasowej. –  Nie widzę potrzeby, by dalej rozwijać ten temat. Zarząd działa, urząd działa, nie ma żadnych problemów, nic do tej sytuacji dodać nie mogę.

Sejmik powołał komisję skrutacyjną do wyboru marszałka i zarządu województwa. W jej skład weszli: Wanda Mieczkowska, Aleksandra Szczudło, Wojciech Sekściński; Cezary Cieślukowski, Anna Augustyn.

Radni sejmiku zgłosili dwie kandydatury na marszałka województwa: Artura Kosickiego i Stefana Krajewskiego.

W wyniku głosowania radnych sejmiku kandydaci zyskali następującą liczbę głosów: Artur  Kosicki – 16 głosów; Stefan Krajewski – 13 głosów.

Na zdj. wciąż marszałek województwa – Artur Kosicki, fot. Wojciech Oksztol, Wrota Podlasia

W wyniku wyborów na wicemarszałków i członków zarządu, po zgłoszeniu ich kandydatur i głosowaniu, do Zarządu Województwa weszli: Marek Olbryś – wicemarszałek – otrzymał 17 głosów za i 12 przeciw; Stanisław Derehajło – wicemarszałek – 17 głosów za, 12 przeciw, Marek Malinowski – członek zarządu – 16 głosów za, 13 przeciw; Wiesława Burnos – 15 głosów za, 11 przeciw, 3 radnych wstrzymało się do głosu.

W głosowaniach uczestniczyło 29 radnych. Po wyborze zarządu województwa marszałek złożył ślubowanie.

To nie koniec zmian na szczeblu województwa

Po krótkiej przerwie przewodniczący wznowił obrady sejmiku. Radni przyjęli dwie uchwały, a kolejnym punktem obrad był wniosek marszałka Artura Kosickiego o wprowadzenie kolejnych punktów do porządku obrad: o odwołanie Karola Pileckiego z funkcji przewodniczącego sejmiku; o odwołanie Cezarego Cieślukowskiego  z funkcji wiceprzewodniczącego sejmiku.

Marszałek Artur Kosicki poproszony przez radnych opozycji o uzasadnienie odpowiedział:

– Chcemy by sejmik działał szybko i sprawnie, a sytuacja zmieniała się dla dobra  rozwoju województwa. Osoba przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie gwarantuje możliwości  jakiejkolwiek współpracy – wyjaśniał.

Za odwołaniem Karola Pileckiego z funkcji przewodniczącego głosowało 15 radnych, przeciw był jeden. Za odwołaniem Cezarego Cieślukowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego oddało głos 15 radnych, przeciw – była jedna osoba.

Powołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego do prezydium sejmiku odbędzie się na następnej sesji.

Leave a Reply