Wigierski Park Narodowy, który w ubiegłym roku odwiedziło ponad 120 tys. turystów i który regularnie inwestuje w infrastrukturę, świętuje 30-lecie funkcjonowania. Dziś w Starym Folwarku odbyło się spotkania inaugurujące obchody.

W Muzeum Wigier w Starym Folwarku spotkali się w piątek, 5 kwietnia m. in.: przedstawiciele samorządów, branży turystycznej, pracownicy WPN. Ci ostatni krótko podsumowali 30 lat działalności Parku i ostatnio zrealizowane inwestycje.

O historii WPN opowiadał dr Maciej Ambrosiewicz, który podczas prelekcji wspominał początki tej instytucji, opowiadał o pierwszych inwestycjach w Parku, o wizycie Jana Pawła II nad Wigrami w 1999 roku. Z okazji jubileuszu planowany jest szereg wydarzeń w WPN, nawet premiera sztuki teatralnej “Na co komu ten Park”, która będzie miała miejsce w październiku w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Barbara Perkowska z WPN podsumowała rok 2018 – wizyty turystów i inwestycje. W ubiegłym roku Park odwiedziło ponad 120 tys. turystów, którzy chętnie korzystali ze ścieżek edukacyjnych, wypożyczalni rowerów, pól namiotowych i uczestniczyli w wydarzeniach odbywających się w WPN – biegach, wycieczkach pieszych i rowerowych. Wśród największych inwestycji zrealizowanych w 2018 roku w WPN za kwotę 1,3 mln złotych można wymienić m. in.: odbudowę wieży widokowej w Bryzglu, budowę pomostu widokowego w Wigrach, powstanie parkingów w Kruszniku i obok osady Samle I.

Jak zapowiedziała B. Perkowska – w tym i kolejnym roku Wigierski Park Narodowy planuje remont kładki w Cimochowiznie, budowę kolejnych parkingów, odnowienie oznakowania szlaku R11. Wraz z Suwalsko-Sejneńską Lokalną Grupą Działania i gminą Suwałki WPN przygotowuje też dwa wnioski dotyczące dofinansowania budowy pomostu widokowego między jeziorami Leszczewek i Krzywe, przekształcenia zielonego szlaku “Wokół Wigier” z pieszego na rowerowy i remont pomostów pływających oraz boiska do siatkówki w Krzywem, a także budowę 30-kilometrowej Wilczej Ścieżki i chodników w Płocicznie, Gawrych-Rudzie oraz wieży widokowej “U Jawora”.

Podczas spotkania w Muzeum Wigier została otwarta również wystawa „Top Ziemi Suwalskiej”. Uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się więcej na temat pożyczek na rozwój turystyki, udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz o zasadach organizacja imprez turystycznych w świetle zmian w ustawie o usługach turystycznych. W programie znalazła się również prezentacja kalendarium obchodów 20. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Wigrach oraz interaktywnej mapy „Cztery Oblicza Suwalszczyzny”.

Więcej o planach obchodów 20. rocznicy wizyty papieża na Suwalszczyźnie:

Wigry przed otwarciem sezonu (audio)

Fot. Niebywałe Suwałki

Dodaj komentarz