Szukają wolontariuszy 60+

0
134
ludzie_0001
Ilustr. Pedro Ribeiro Simões, źródło: all-free-download.com.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych “Razem” zaprasza seniorki i seniorów w wieku 60+ z Suwałk do udziału w projekcie „Suwalskie Generacje”.

Projekt ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez zwiększenie ich społecznej aktywności, stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej oraz przygotowanie do wolontarystycznego włączania się w kształtowanie oferty wsparcia dla lokalnej społeczności.

Masz 60 lat lub więcej?

Chcesz razem z nami być aktywny?

Chcesz jeszcze czegoś dokonać?

Zostań wolontariuszem/wolontariuszką 60 +

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniamy:

Ø  warsztaty w ramach Szkoły Aktywności Międzypokoleniowej

Ø  koszulki dla wolontariuszy

Ø  materiały szkoleniowe i poczęstunek na szkoleniach

Ø  doradztwo i konsultacje specjalistów

Ø  pośrednictwo pracy dla wolontariuszy oraz organizacji i instytucji

Ø  akcje społeczne w ramach Wolontariatu Międzypokoleniowego

Ø  Festyn Pokoleń!

Działania projektu:

Szkoła Aktywności Międzypokoleniowej

Cykl jednodniowych 8 godzinnych szkoleń realizowanych w okresie czerwiec – sierpień 2019.

Warsztat komunikacji międzypokoleniowej – promowanie integracji wewnątrzrodzinnej i wewnątrzpokoleniowej, uczącej wzajemnej komunikacji i szacunku pomiędzy pokoleniami oraz dostrzeganie bogactwa wynikającego z różnic między pokoleniem dziadków i wnuków.

Warsztat pedagogiczno-psychologiczny „Świat dziecka” – przekazanie wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, wyposażenie w praktyczne umiejętności radzenia sobie z wnukami, a także wspierania ich rodziców.

Warsztat literacko-teatralny – integracja międzypokoleniowa w obszarze pasji i zainteresowań.

Warsztat bezpieczeństwa osobistego „Bezpieczny senior” – wiedza z prawa służąca zapewnieniu seniorom ochrony i unikaniu czyhającym zagrożeniom.

Warsztat technologiczny „Senior a technologia” – zniwelowanie lęku przed komputerem i technologiami, zachęcenie do korzystania z dobrodziejstw sieci, a także podwyższenie kompetencji technologicznych i zmniejszenie poczucia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym.

Wolontariat osób starszych – prawne i społeczne aspekty wolontariatu, korzyści płynące z pełnienia wolontariatu, motywacja, współpraca z organizacjami i instytucjami publicznymi.

Wolontariat międzypokoleniowy

Działania polegające na przygotowaniu i realizacji pod opieką naszego doradcy przez wolontariuszy-seniorów akcji społecznych dla dzieci i młodzieży oraz z ich udziałem.

Festyn Pokoleń

Listopadowe spotkanie seniorów, dzieci i młodzieży służące integracji, wymianie doświadczeń, podzielenia się zdobytymi w trakcie realizacji zadania spostrzeżeniami, inspiracjami i pomysłami na działalność wolontarystyczną.

PAMIĘTAJ!!!

Do pomagania innym wystarczą chęci!!!

Seniorzy ze względu na życiową mądrość, doświadczenie i dużo czasu są wspaniałymi wolontariuszami!

Jak się zgłosić?

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM, 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: razem@federacjasuwalki.pl; www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona!!!

Dodaj komentarz