To wartość inwestycji, które zrealizują Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. PEC zbuduje dwa kotły na biomasę, a PGO – nową kwaterę do składowania odpadów komunalnych. Obie inwestycje będą gotowe już w przyszłym roku.

Informacja prasowa.

W suwalskim PEC trwa budowa dwóch kotłów na biomasę o mocy 12,5 MW każdy . Wartość całego projektu wynosi 40 683 140,90 zł.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w maju 2019 r. i już widoczne są pierwsze efekty w postaci dwóch palenisk. Inwestycja współfinansowana jest z dwóch źródeł: pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 17 381 997,91 zł oraz dotacji ze środków unijnych w wysokości 15 615 407,36 zł.

Nowe kotły będą opalane biomasą leśną tj. zrębkami drzewnymi. Uruchomienie odnawialnych źródeł w produkcji ciepła pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych o około 20 170 ton rocznie.

Zgodnie z projektem kotły będą zlokalizowane w odrębnym budynku, a wraz z nimi instalacje: podawania biomasy, odprowadzenia produktów spalania i oczyszczanie spalin, komin, urządzenia pomocnicze i magazyn biomasy.

Inwestycja jest kolejnym etapem (po wybudowanej instalacji oczyszczania spalin) dostosowania całej instalacji ciepłowni do wymaganego poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, określonego prawem unijnym i polskim oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
Zakończenie budowy inwestycji zaplanowane jest na koniec września 2020 roku.

Z kolei prace prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami polegają na budowie kwatery do składowania odpadów komunalnych. Ogółem wartość przedsięwzięcia wyniesie 7.951.418,26 zł netto.

Powstanie nowej niecki jest koniecznością ponieważ w tej obecnie istniejącej kończy się powoli miejsce i zostanie ona powoli wyłączana z użytkowania.

Będzie to dość duży obiekt. Powierzchnia dna niecki wyniesie aż 17 700 m2. Na górnej koronie będzie to 36 100 m2. Pojemność kwatery wyniesie 328 tys. m3, co zabezpieczy Suwałkom  składowanie odpadów po obróbce technologicznej przez ok. 30 lat. Wszystko zostanie oczywiście w odpowiedni sposób odizolowane.

Oprócz tego, powstanie plac rozładunkowy o powierzchni 120 m2 oraz plac magazynowy o powierzchni 2500 m2 wraz z boksami otoczonymi ścianami oporowymi. Powstaną zbiorniki przeciwpożarowe, a całość będzie monitorowana poprzez system kamer.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą planowane oddanie do eksploatacji składowiska oraz placów magazynowych to maj 2020 r.

Na dzień 31.08.2019 r. zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 39%.
Ponadto w I połowie 2020r. planowany jest zakup sprzętu ciężkiego, w tym: ładowarka o poj. łyżki 4,5m3 o wart. 600 tys. zł netto, kompaktor do zagęszczania odpadów składowanych w kwaterze o  wart. 1.200 tys. zł.

Na realizację powyższych inwestycji Spółka PGO zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości 6.070.907,84 zł, a środki własne wyniosą 1.880.510,42 zł.

Leave a Reply