„Wolontariat dla Niepodległej” to już druga akcja społeczna z udziałem wolontariuszy, promująca Korpus Solidarności – pierwszy w Polsce, wieloletni program rządowy wolontariatu długoterminowego.

Suwalski “Pryzmat” jeszcze w tym roku planuje 10 akcji społecznych obejmujących porządkowanie miejsc pamięci narodowej (cmentarze wojenne, pomniki, obeliski itp.) oraz dzikich wysypisk śmieci na terenie parków narodowych i krajobrazowych w województwie podlaskim.

Pierwsza akcja już się odbyła. W uprzątnięciu suwalskich nekropolii uczestniczyli wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach oraz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Anna Ruszewska, koordynatorka akcji i wiceprezes “Pryzmatu” zachęca do włączenia się do inicjatywy „Wolontariat dla Niepodległej”, zapraszając wszystkich chętnych do zaangażowania się w opiekę nad miejscami pamięci i trwałym ich upamiętnieniem.

Udział w tego typu akcjach pozwoli również zwiększyć wiedzę o naszej historii i dzięki temu wzmocnić świadomość obywatelską i postawy patriotyczne. Suwalscy wolontariusze w ten sposób włączają się w uczczenie nadchodzących obchodów 300-lecia Suwałk.

Poprzez kontakt z “Pryzmatem” można wskazać miejsca wymagające uporządkowania, nie tylko w Suwałkach.

Centrum Aktywności Społecznej “Pryzmat” zapewnia potrzebne materiały i narzędzia oraz zabezpieczy przejazd na miejsce pracy społecznej poza miastem.

Akcje społeczne odbywają się w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej “Pryzmat” z Suwałk na terenie województwa podlaskiego, finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu Korpus Solidarności – programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Program Korpusu Solidarności zachęca obywateli do angażowania się w wolontariat i ułatwia systematyczną oraz długoterminową współpracę wolontariuszy z organizacjami i instytucjami.

Więcej informacji: ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, www.pryzmat.org.pl

Fot. źródło: CAS “Pryzmat”

Dodaj komentarz