Oferta firmy Budimex została wybrana jako najkorzystniejsza w powtórnym przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi S61 z Suwałk do Budziska. Inwestycja pochłonie aż 1,037 mld zł.

Pozostali uczestnicy przetargu do 2 grudnia mogą wnieść odwołania. Jeśl takie do GDKKiA nie wpłyną, umowa z Budimexem będzie mogła zostać podpisana jeszcze w 2019 roku.

Odcinek Suwałki – Budzisko ma już decyzję ZRID, więc Budimex – po podpisaniu umowy – ma zbudować 24,1 km dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni z betonu cementowego do granicy z Litwą. Wykonawca chce za to 1 mld 37 mln zł.

Na odcinku z Suwałk do Budziska, który początkowo – w pierwszym przetargu – miał być realizowanym przez Impresa Pizzarotti – jak twierdzą przedstawiciele GDDKiA – brak było właściwej mobilizacji wykonawcy  w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych – m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Nie skończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy – nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. Policji. Stąd decyzja o ponownym przetargu.

Odcinek z Suwałk do Budziska stanowi istotną część międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Droga ekspresowa S61 przebiega przez województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko – mazurskie.

Via Baltica podzielona jest na 11 odcinków realizacyjnych (licząc z drugą nitką obw. Szczuczyna), z których: pięć jest w budowie : Śniadowo – Łomża Południe, węzeł Kolno – Stawiski, Stawiski – Szczuczyn, II jezdnia obw. Szczuczyna oraz odc. Wysokie – Raczki; na dwa Podborze – Śniadowo i Suwałki – Budzisko, właśnie wybrano najkorzystniejsze oferty oraz cztery odcinki są w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Łomża Południe – Łomża Zachód, Łomża Zachód – węzeł Kolno (podlaskie) oraz Szczuczyn – Ełk Południe i Ełk Południe – Wysokie (warmińsko-mazurskie).

Kalendarium S61 odc. Suwałki – Budzisko

20 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie o zamówieniu

24 marca 2017 r. – otwarcie ofert  (wpłynęło 9)

13 kwietnia 2017 r. – wybór najkorzystniejszej oferty  – Impresa Pizzarotti 605,5 mln zł (następna oferta PORR – 643,2 mln zł, kolejna Konsorcjum TRAKCJA 684,25 mln zł)

6 czerwca 2017 r. – zawarcie umowy

20 maja 2019 r. – wojewoda wydaje zrid

17 czerwiec 2019 – GDDKiA odstępuje od umowy

9 sierpnia 2019 – ogłoszenie nowego przetargu

21 listopada 2019 – wybór najkorzystniejszej oferty firmy Budimex (1,037 mld zł). Pozostałe oferty: Konsorcjum: Porr S.A. (lider) i Unibep S.A. – 1,289 mld. zł.; Polaqua Sp. z o.o. – 1,515 mld. zł.

Dodaj komentarz