W piątek, 22 listopada odbyło się uroczyste otwarcie ulicy Pileckiego, zlokalizowanej na północy Suwałk. Prace dokończył drugi wykonawca.

Droga została wybudowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Był to projekt polegający na przebudowie układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki. Polegał on na przebudowie i rozbudowie ul. A. Krajowej (obecnie ul. Pileckiego) na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Północnej. Ulica ma łączną długość ok. 2,2 km. Prace obejmowały budowę jezdni wraz z infrastrukturą techniczną oraz skrzyżowaniami z ul. Falka, Wyszyńskiego (rondo), Chopina i ul. Północną (rondo). Wykonano też chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i teletechniczną, przebudową kolizji sieci, oświetleniem drogi, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, zielenią itp.

Pierwotnie wykonawcą ulicy Pileckiego było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o. z Warszawy, z którym miasto Suwałki zawarło umowę na kwotę 12.889.753,99 zł. W maja 2018 r. władze Suwałk zdecydowały jednak o odstąpieniu od umowy z tym wykonawcą m.in. z uwagi na niewielkie zaawansowanie robót i brak płatności dla podwykonawców. We wrześniu 2018 r., po kolejnym przetargu, miasto zawarło umowę z nowym wykonawcą – Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Suwałk, które za kwotę 18.433.398,71 zł dokończyło budowę ulicy. Roboty trwały prawie 2 lata.

Fot. źródło: UM w Suwałkach