Tuż po Zaduszkach Sejneńskich, poświęconych pamięci społeczności żydowskiej zamieszkującej Sejny przed wojną – w 80. rocznicę jej wygnania z miasta, na przełomie listopada i grudnia reprezentacja Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach wyjedzie do Galilei Zachodniej, aby realizować projekt zatytułowany „Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most”.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Inspirująca”. Głównym celem projektu jest podzielenie się doświadczeniem w pracy artystycznej i edukacyjnej, prezentacja metod i sposobów pracy nad pamięcią o dawnym sąsiedztwie w wielokulturowej społeczności lokalnej, zainspirowanie lokalnego środowiska do podjęcia podobnych działań i nawiązanie długofalowej współpracy i instytucjami w Galilei.

Podczas trwającej ponad tydzień (27.11-4.12.2019) wizyty przedstawicieli Pogranicza w Izraelu odbędzie się seria otwartych warsztatów i spotkań z młodzieżą, nauczycielami, animatorami kultury i środowiskiem uniwersyteckim działającymi w tym regionie. Program obejmować będzie m.in. wykłady i debaty z udziałem Krzysztofa Czyżewskiego, pokazy filmów animowanych opowiadających o Sejnach oraz warsztaty filmowe, w czasie których powstanie animacja o społecznościach żyjących w Galilei, wspólną pracę Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego z Orkiestrą Maalot-Tarshiha i koncerty.

Partnerem działania jest The Korczak Educational Center in the Spirit of Janusz Korczak and Stefa Wilczyńska, z którą Pogranicze współpracuje od lat. „Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most” poprzedzone zostały współorganizowaną przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie wizytą roboczą liderów Ośrodka „Pogranicze” w Izraelu w 2017 r. Dzięki temu program warsztatów, prezentacji i spotkań przygotowany został przy uwzględnieniu lokalnego kontekstu, wspólnych doświadczeń i wyzwań.

Przypomnijmy, jak wyglądało Misterium mostu w Krasnogrudzie:

Misterium mostu dokonało się w Krasnogrudzie

Wizyta składać się będzie z dwóch ścieżek:

Otwartych Laboratoriów Praktyk Pogranicza – prezentacji programów artystyczno-edukacyjnych połączonych z warsztatami, które odbędą się w Oranim Academic College of Education w Tivon, Centrum Muzyki w Maalot-
Tarsiha, Uniwersytecie w Hajfie, Kibutzu Lochame ha-Geta’ot, Uniwersytecie w Tel Awiwie, nowo otwartym Domu Korczaka w Hadessa Neurim oraz szkołach w Maalot, Kfar Vradim, Mailya, Januch-Jat i Tarshiha obejmować będą: koncerty Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego prowadzonej przez Wojciecha Szroedera z programem muzycznym „Dwejkus – Bliskość”; warsztaty Orkiestry Klezmerskiej z Młodzieżową Orkiestrą Maalot-Tarshiha prowadzonej przez Erana El-Bar i wspólną pracę nad kompozycją „Niewidzialny Most”, która zostanie zaprezentowana podczas uroczystego koncertu; prezentacje Kolekcji Filmowych Opowieści Pogranicza – 78 filmów animowanych opowiadających o sejneńskich domach i tradycjach sąsiedzkich wraz z komentarzem Bożeny Szroeder – twórczyni idei i opiekunki  artystycznej kolekcji; warsztaty filmu animowanego zatytułowane „Dom Rodzinny – Dom Sąsiedzki”, które poprowadzi reżyserka Daria Kopiec wspólnie z artystą plastykiem Wiesławem Szumińskim; pokazy filmu „Powrót” o ocalałym z Holocaustu dawnym mieszkańcu Sejn – Maksie Furmańskim, połączone z wykładem Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej zatytułowanym „Biała Synagoga jako Sejneńska Agora”; pokazy filmu „Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami” – prezentacja międzynarodowego programu muzycznego wraz z komentarzem Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej.

Akademii Dialogu Międzykulturowego, obejmującej: wykłady Krzysztofa Czyżewskiego, pt. „O sztuce Budowania Mostów” w Oranim College oraz na Uniwersytecie w Hajfie; promocję książki wydanej w Oficynie Pogranicza o Sarze Szner zorganizowaną w Kibucu Muzeum Lochame ha-Geta’ot, którego ta urodzona w Sejnach pisarka jest współtwórczynią; debata w Oranim College z udziałem studentów i wykładowców, zatytułowana „O praktykowaniu idei”, prowadzona przez Krzysztofa Czyżewskiego.

Partnerem projektu jest Instytut Polski w Tel Awiwie, który wesprze projekt poprzez działania promocyjne.

Sprawdź poniżej, jakie wydarzenia znalazły się w programie Zaduszek Sejneńskich:

Zaduszki Sejneńskie. Pamięci sejneńskich Żydów w Białej Synagodze w Sejnach

Dodaj komentarz