W trzech miejscowościach gminy Szypliszki zostały wykonane drogi o nawierzchni asfaltowej.

W Łowociach i Dekszniach, na odcinku prawie 1,7 km, została zmodernizowana droga gminna. W ramach prac wykonano podbudowę, ułożono nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm, a także wykonano system odwodnienia – rowy i przepusty. Po obu stronach drogi znajdują się szerokie, bezpieczne pobocza, a do gospodarstw i pól uprawnych prowadzą utwardzone zjazdy. Prace, sfinansowane z budżetu Gminy Szypliszki, przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Nowa droga powstała również w Kaletniku. Prace na odcinku ok. 1 kilometra powiatowej trasy, prowadzącej do drogi krajowej nr 8, zostały sfinansowane w 50 proc. z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych oraz wspólnie, przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach i Gminę Szypliszki. Nowa droga zyskała bardzo wysoki standard, z szerokimi pasami do ruchu pojazdów, poboczami, rowami odwadniającymi oraz barierami energochłonnymi i innymi elementami bezpieczeństwa.

Leave a Reply