W mikołajkowy wieczór, 6 grudnia w Muzeum Okręgowym w Suwałkach suwalczanie mogli obejrzeć obraz Ludwika Kurelli (1834–1902) „W małym miasteczku”, już po konserwacji. Dlaczego monachijczykom warto poświęcić uwagę?

Zbiory monachijskie Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Suwałkach  cały czas powiększają się. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasta Suwałki i prywatnych sponsorów na ścianach galerii można podziwiać kolejne prace artystów związanych ze środowiskiem monachijskim, nie tylko Alfreda Wierusza-Kowalskiego, ale choćby Ludwika Kurelli, bohatera piątkowego wieczoru – artysty, który ponad 30 lat spędził w Monachium i który przyjaźnił się z Józefem Brandtem, Aleksandrem i Maksymilianem Gierymskimi, Juliuszem i Wojciechem Kossakami. W Polsce rzadko można napotkać w muzeach jego obrazy, znajdują się m.in. w: Muzeum Narodowym w Warszawie, Poznaniu, Kielcach i we Lwowskiej Galerii Obrazów. Do tego grona dołączyło Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Obraz kosztował 230 tys. zł. Pracę – jako jeden z 6 obrazów – można oglądać w pełnej krasie dzięki pracom konserwatorskim przeprowadzonym przez Karinę Sosnowską.

Akcja promująca nowy nabytek muzeum odbyła się dzień wcześniej, w czwartek, 5 grudnia w centrum Suwałki Plaza. Zaangażowali się w nią tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, działającego przy Suwalskim Ośrodku Kultury.

O obrazie mówi Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach:

Eliza Ptaszyńska, kustosz Działu Sztuki w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, autorka projektu, dzięki któremu MKiDN przyznało placówce wsparcie na zakup obrazu:

Zakup obrazu Ludwika Kurelli wsparli finansowo Sponsorzy: SanPlast Spółka Akcyjna, Strzelno, Inwestor Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Sopocki Dom Aukcyjny,  Nadleśnictwo w Suwałkach, Hotel Loft w Suwałkach, Makonline Ubezpieczenia Sp. z o.o., Warszawa praz Sponsorzy, którzy pragnęli zachować anonimowość.

Ludwik Kurella (1834–1902) urodził się w warszawskiej rodzinie mieszczan. Uczył się w Szkole Sztuk Pięknych,  w 1857 roku wyjechał do Drezna, gdzie podjął naukę na Akademii Sztuk Pięknych. Zwiedził Europę, odwiedzając m.in.: Paryż, Berlin, Antwerpię. W 1861 roku kontynuował  studia na królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. W 1863  roku powrócił do kraju i wziął udział w powstaniu styczniowym, rok później był znowu w stolicy Bawarii, gdzie pozostał do 1900 roku. Uczestniczył w życiu międzynarodowego środowiska artystycznego. Przyjaźnił się z Juliuszem i Wojciechem Kossakami, Józefem Brandtem, Maksymilianem i Aleksandrem Gierymskimi, Władysławem Czachórskim i innymi. Brał udział w monachijskich i europejskich wystawach, wysyłał swoje obrazy do kraju. Sprzedawał dużo dla niemieckich i amerykańskich miłośników sztuki. Cieszył się dużą popularnością. Zaczynał twórczość od malarstwa religijnego. W okresie dojrzałym tworzył sceny rodzajowe, nawiązujące do rodzimej kultury i tradycji, sięgał po tematy historyczne i literackie, np. zaczerpnięte z dzieł Adama Mickiewicza. Rzadziej tworzył pejzaże czy portrety.

Fot. Niebywałe Suwałki

Nowy obraz w zbiorach muzealnych

Leave a Reply