Od 1 stycznia 2020 r. drobni przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali z różnych przyczyn z obniżenia opłat w 2019 roku mogą sprawdzić czy teraz spełnili warunki, by płacić niższe składki. Tak zwany „mały ZUS” daje możliwość obniżenia składek osobom, które prowadzą działalność na niewielką skalę. Będą mogły opłacać je w niższej wysokości, uzależnionej od przychodów. To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili swój biznes w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Autor: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z małego ZUS-u i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne od stycznia 2020 r., mają czas do 8 stycznia na zawiadomienie ZUS-u o zmianie tytułu ubezpieczenia.

Aby skorzystać z tego uprawnienia, działalność gospodarcza musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub innych przepisów szczególnych oraz przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym – jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w 2019 r. to kwota 67 500 zł).

Kogo dotyczą wyłączenia

Z „małego ZUS-u” nie mogą skorzystać osoby, które:

  • w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;
  • rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;
  • podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowa, partnerska);
  • spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;
  • wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiły dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jak długo możemy korzystać z tej ulgi

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjmujemy każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z „małego ZUS”, ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start i/lub preferencyjnych składek ZUS.

Konsekwencje opłacania niższych składek

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne czyli „małego ZUS” lub innych ulg, powinien pamiętać, że ma to wpływ na wysokość świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.

Jeśli chcemy skorzystać z tej ulgi musimy złożyć w ZUS dokumenty:

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia;
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musimy przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2020 r.) – jeśli kontynuujemy prowadzenie działalności prowadzonej w 2019 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyliśmy okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestrujmy się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłośmy z kodem 05 90 albo 05 92),
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej po wznowieniu działalności gospodarczej,
  • pierwszego dnia, w którym będziemy spełniać warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyliśmy okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, w którym chcemy skorzystać z „małego ZUS”).

„Mały ZUS” możemy opłacać jeśli korzystaliśmy wcześniej z „ulgi na start” i „preferencyjnych składek”.

Ważne: Drobni przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS, w celu kontynuowania ulgi w roku 2020 muszą do 10 lutego w przypadku opłacania składek jedynie „sam za siebie” złożyć deklaracje ZUS DRA i ZUS DRA cz. II określającą przychód za rok 2019. Natomiast gdy zatrudniają pracowników to do 15 lutego przyszłego roku, muszą dostarczyć do ZUS druki ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RCA cz. II.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj