W piątek, 3 stycznia wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył akty powołania nowym wicewojewodom: I wicewojewodą podlaskim został dr Tomasz Madras, a II wicewojewodą podlaskim – Marcin Sekściński. Do dymisji podał się Jan Zabielski.

Premier Mateusz Morawiecki z dniem 02.01.2020 r. przyjął dymisję, ustępującego z urzędu wicewojewody podlaskiego, Jana Zabielskiego.

Co wiemy o nowych wicewojewodach?

I wicewojewodą został białostoczanin Tomasz Madras (lat 37). Z wykształcenia  politolog i ekonomista. Zdobył tytuł doktora nauk społecznych. W ostatnim czasie pełnił funkcję szefa gabinetu ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. W latach 2016-2019 był pełnomocnikiem Wojewody Podlaskiego ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wieloletni wykładowca na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. w latach 2006-2018 był radnym Rady Miasta Białystok, w ostatniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta. Przez 10 lat był działaczem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

II wicewojewodą został Marcin Sekściński, pochodzący z Kolna (lat 40). Ukończył Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB. Jest absolwentem podyplomowych studiów MBA i z zakresu administracji publicznej. Dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniej piastował stanowisko dyrektora Centrum Kultury Gminy Kolno. Jest także członkiem zespołu doradczego ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wicepremierze Jarosławie Gowinie. W poprzedniej kadencji zasiadał w Radzie Miasta Kolno.

Dodaj komentarz