Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Typ operacji 1 instalacje OZE w gospodarstwach domowych projekty grantowe samorządów.

Termin składania wniosków: 20.02.2020 od godz. 8.00 – 09.03.2020 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie www.su-se.pl w zakładce: Nabory – EFRR lub siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link bezpośredni – http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefrr2020-typ-operacji-1-instalacje-oze-w-gospodarstwach-domowych.html

Ogłoszenie.

Dodaj komentarz