Lutowa sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od zmian w planie obrad – powodem była i niekorzystna decyzja wojewody od której miasto będzie się odwoływać, ale też kwestia umożliwienia radnym zabrania w szerszym stopniu głosu we wszystkich sprawach mogących być jako wnioski przedstawione.

Przewodniczący przywołał przykład innych miast, w których taki punkt znajduje się pod koniec porządku obrad, ale głosy radnych i wynik głosowania dowiodły potrzeby zmian, zatem wnioski ujęte zostały jako trzynasty punkt XVIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Sprawnie przebiegała praca nad kolejnymi tematami – kwestia zatrudniania więźniów w jednostkach podległych Miastu Suwałki, sprawozdanie z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Suwałkach w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze. To ostatnie działanie wynika z mających wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku przepisów. Suwalska placówka może łatwo zostać przekształcona, podzielona – są osobne wejścia, zatem wymaga to niewielkich prac. Przy okazji tego tematu głos zabrał radny Sławomir Sieczkowski pytając o rodziny zastępcze, o zapotrzebowanie na nie w naszym mieście. Dyrektor Leszek Lewoc zapewnił, że wszelkie możliwe działania w tej kwestii są podejmowane, a z problemami znalezienia rodzin borykają się ośrodki w całej Polsce.

Jednogłośnie przyjęto zmiany uchwały w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach – wprowadzenie kryteriów i punktacji za nie, co umożliwi potrzebującym znalezienie miejsca w placówce.

Wątpliwości nie budził także temat likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego, w którym od wielu już lat nie ma naboru. Szkoła ta wchodziła w skład Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Kolejny punkt obrad również związany był ze szkolnictwem, a dokładnie – z kwestią pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Po doprecyzowaniu i wyjaśnieniu także w tym temacie radni byli jednomyślni – 21 głosów za, podobnie jak i w kwestii usunięcia kryterium mówiącego o bardzo dobrym zachowaniu w związku z przyznawaniem dzieciom i młodzieży stypendium artystycznego.

Przed nami XIII edycja Suwałki Blues Festival, ale podczas sesji rozmawiano już o kolejnej, a to w związku z przyznaniem dotacji celowej Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury w celu zapewnienia wkładu własnego do projektu „Suwalski Blues Festival – czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Suwałk”. Dzięki tym pieniądzom organizatorzy imprezy mogliby aplikować o dodatkowe środki z myślą o kolejnym festiwalu. I tym razem radni jednogłośnie udzielili poparcia.

Trzynasty punkt w myśl zmienionego porządku był okazją do przedstawienia wniosków. Mariola Karpińska zaapelowała o większą troskę o suwalskie zabytki. Radny Sławomir Sieczkowski pytał o formułę planowanego kolejnego zjazdu suwalczan, który ma się odbyć w tym roku. Jacka Roszkowskiego zaniepokoił termin udzielania odpowiedzi przez prezydenta. Jego interpelacja doczekała się odpowiedzi po miesiącu, co według radnego jest tworzeniem niedobrych praktyk.

Marek Zborowski-Weychman zwrócił się z prośbą do władz miasta o zajęcie się terenem między Aquaparkiem, Urzędem Gminy a Starostwem Powiatowym. Chodzi o znajdujące się w prywatnych rękach niezagospodarowane nieużytki, które straszą wyglądem.

Ostatnie wnioski należały do Zbigniewa De-Mezera, który wyszedł z pomysłem przesunięcia tego punktu obrad. Radny wyraził zadowolenie, że koledzy i koleżanki wykorzystali właściwie ten czas, a sam zwrócił uwagę na problemy komunikacyjne – kwestię lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Dwernickiego i Utraty oraz trudności z wyjazdem z Serca Suwałk, które w jego opinii rozwiązałoby lustro drogowe.

Po piętnastominutowej przerwie radni wrócili do pracy. Pierwszy temat dotyczył bezdomnych zwierząt. Odnosząc się to programu opieki radny Wojciech Pająk zaapelował o współpracę zarządców ze społecznikami, którzy poświęcają czas i energię na zapewnienie odpowiednich warunków bezdomnym kotom, a zdarza się, że spotykają się z utrudnieniami, przeszkodami. Głos na ten temat zabrał radny i wiceprezes spółdzielni – Tadeusz Czerwiecki wyjaśniając, że mieszkańcy nie zgadzają się na otwieranie piwnicznych okienek dla kotów, bo powoduje to wyziębianie budynków. Z kolei wiceprezydent Łukasz Kurzyna przytoczył znaną mu sytuację dotyczącą domku dla kotów w pobliżu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Noniewicza. W tym miejscu wygrodzono niewielki teren, tak by koty nie były płoszone i czuły się bezpiecznie. O podobne działania zaapelował prezydent Kurzyna – w miarę możliwości poszczególnych spółdzielni.

Zasygnalizowany na poprzedniej sesji temat nazwania ronda imieniem Aleksandra Seredyńskiego powrócił – i projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez radnych.

Ponownie także pojawiła się sprawa zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040. Urealnienie planów budżetowych, nowe potrzeby, ale i nowe źródła finansowania szczegółowo przedstawił wiceprezydent Łukasz Kurzyna. Z wnioskiem tych spraw dotyczącym wystąpiła radna Anna Gawlińska. Zasugerowała ona przesunięcie środków, które miałby być przeznaczone na zmianę oświetlenia neonu hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena na zorganizowanie konsultacji geriatrycznych. „Zdrowie naszych seniorów jest ważniejsze niż świecidełka ledowe” – powiedziała radna. Przypomniała, że w Suwałkach nie ma tego typu poradni, zatem starsze osoby borykają się z problemami szukając opieki zdrowotnej w tym zakresie. Zgłoszony przez Annę Gawlińską wniosek został poddany pod głosowanie, wynikiem którego było odrzucenie go. Za głosowało 9 radnych, sprzeciw wyraziło 11, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Z kolei za zmianami w budżecie głosowało 12 radnych, wstrzymało się 9 osób, takie samo poparcie uzyskał projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej.

Środową sesję zakończyło zaproszenia na kolejną – uroczystą sesję 2 marca 2020 roku. Poprzedzi ją msza święta w konkatedrze św. Aleksandra o godzinie 9.00. Uroczysta sesja rozpocznie się o godzinie 10.30 w Sali im. Andrzeja Wajdy Suwalskiego Ośrodka Kultury. Wezmą w niej udział obecni i byli radni, a tematem będzie m.in. podjecie uchwał o nadaniu tytułów Honorowego Obywatela Suwałk i Zasłużony dla Miasta Suwałk. Uroczysta sesja związana jest z obchodami 300-lecia Suwałk.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj