Publikujemy apel prezydenta Suwałk ws sprawie kolejnych ograniczeń związanych z koronawirusem. Czesław Renkiewicz prosi o zamknięcie placów zabaw, siłowni, skateparków, boisk.

Na mocy rozporządzeń  Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. podjąłem decyzję o zamknięciu placów zabaw, siłowni, skateparków, boisk itp. będących w zarządzaniu przez podległe mi jednostki.

W obecnej sytuacji mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Suwałk proszę Administratorów i Zarządców o wyłączenie do odwołania wszystkich placów zabaw, siłowni oraz boisk  na zarządzanym przez siebie terenie.

Informacje o czasowym wyłączeniu z użytkowania proszę zamieścić przy wejściu i na tablicach informacyjnych w pobliżu placów zabaw, siłowni oraz boisk itp.

Szanowni Państwo, dziękuję za odpowiedzialną postawę i przestrzeganie wszystkich dotychczas wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, dzięki którym ograniczamy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Apeluję do Państwa, byście w dalszym ciągu zachowali ostrożność, w tym unikali zgromadzeń i przebywania w miejscach publicznych.

#ZostańWDomu – to w trosce o nasze wspólne dobro.

Dodaj komentarz