W Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach powstanie instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie niemal 20 mln zł. Miejska spółka na ten cel pozyskała prawie 11 mln zł z Unii Europejskiej.

Środki zostaną przeznaczone na: budowę hali o powierzchni 1.210,55 m2 (wymiary 31 m x 39,05 m) dla linii technologicznej o wydajności przetwarzania 5.000 Mg/rok odpadów selektywnie dostarczanych do zakładu, zwiększenie mocy przerobowych instalacji PGO w Suwałkach w zakresie przetwarzania selektywnie zbieranej frakcji odpadów komunalnych, zwiększenie możliwości osiągnięcia poziomu odzysku frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu, a tym samym zwiększenie możliwości osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów odzysku, zmniejszenie frakcji wysokokalorycznej (preRDF) kierowanej do instalacji zewnętrznych zajmujących się jej zagospodarowaniem, a tym samym zmniejszenie kosztów zagospodarowania tej frakcji oraz zmianę systemu sortowania odpadów komunalnych oraz wprowadzenie automatyzacji procesów odzysku frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu.

Linia technologiczna będzie wyposażona w: rozrywarkę do worków, sito bębnowe, które będzie wydzielać 3 frakcje odpadów, 2 nadtaśmowe seperatory żelaza, separator balistyczny, separator optopneumatyczny, separator metali nieżelaznych, prasę belująca do surowców wtórnych. Dodatkowo planowany jest zakup dwóch ładowarek teleskopowych.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2021 – 2022.

Niemal 2,5 mln zł na modernizację gospodarki śmieciowej

Leave a Reply