Dotacje na lepszą naukę w szkołach dzięki projektom Lokalnych Grup Działania, dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zrealizują szkoły w Sejnach i Pawłówce.

Są to projekty, które wpłynęły za pośrednictwem Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania. Pierwszy z nich, który złożył powiat sejneński, zakłada podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 50 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w Sejnach.

Będą to zajęcia rozwijające zainteresowania (kółko literacko – czytelnicze, zajęcia z informatyki, biologii, matematyki, języka angielskiego) oraz zajęcia wyrównawcze (z matematyki, historii, geografii i chemii). W ramach projektu szkoła kupi również komputery wraz z oprogramowaniem. Koszt tego projektu sięga 180 tys. zł, dotacja z RPOWP to blisko 171 tys. zł.

Drugi projekt zrealizuje gmina Przerośl. Jest skierowany do 32 uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłówce. Dzieci skorzystają z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, niemieckiego i matematyki. Wezmą udział w kołach matematycznych i szachowych, zajęciach z informatyki z elementami robotyki, zajęciach z umiejętności uczenia się i rozumienia tekstów.

W ramach projektu zostanie doposażona pracownia językowa w szkole. Realizacja projektu będzie kosztować 74,4 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP pokryje prawie 69 tys. zł. Ma on za zadanie wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze szkoły wiejskiej w stosunku do rówieśników z miasta.

Leave a Reply