24 VII 2020 , Suwałki - SOK - promocja Księgi 300-lecie Suwałk © 2020 Wojciech Otłowski

Jubileusz to okazja do świętowania, zatem uczczenie trzechsetlecia miasta planowano od dłuższego już czasu. Trzy lata temu powołana została rada mający przygotować to wyjątkowe święto. Oprócz zorganizowania wydarzeń artystycznych, kulturalnych, sportowych przewidziano upamiętnienie trzech wieków istnienia miasta w sposób trwały, a z drugiej strony – właśnie ową historię przywołujący. Takie były początki prac nad nietuzinkowym wydawnictwem – „Księga 300-lecia Suwałk” w piątek (24 lipca) miała swoją uroczystą premierę.

Promocję publikacji rozpoczęło wystąpienie prezydenta Renkiewicza, który podzielił się wspomnieniami dotyczącymi zamysłów co do tej pozycji, przebiegiem prac nad jej kształtem:

Po koncepcyjnym pracach przyszedł czas na realizację. Szukanie wydawcy nie trwało długo, a wybrany podmiot wydawniczy – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarna Hańczą” okazał się ze wszech miar trafny, gdyż jego prezes, Henryk Kudela, także rozmyślał nad stworzeniem takiego właśnie opracowania. Opiekę merytoryczną nad całością powierzono profesorowi Adamowi Dobrońskiemu, w prace włączyła się także suwalska Biblioteka Publiczna.

W ratuszu księga zajmowała uwagę, kolejne etapy jej powstawania cieszyły, a teksty – jak zdradza prezydent – czytano wnikliwie:

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarna Hańczą”, Henryk Kudela, fakt włączenia się profesora Dobrońskiego do prac nad publikacją uznał za najszczęśliwszy moment. Jak wspominał, nie było łatwo stworzyć formułę książki odpowiadającą zamiarom, potrzebom i planom. Dopiero czwarta koncepcja okazała się być tą satysfakcjonującą.

Życzliwa atmosfera, wielkie zdyscyplinowanie i rzetelna praca – to wyróżniki które dostrzegł w działaniach zespołu tworzącego publikację Henryk Kudela. A co wyróżnia samą „Księgę 300-lecia Suwałk”?

Przybyli na promocję obejrzeć mogli film przybliżający zawartość publikacji, treści w niej poruszone. Choć to nie monografia, jednak sam fakt podjęcia się przedstawienia przeszłości miasta skłania do pochylenia się nad historią tych ziem. Takie właśnie historyczne refleksje pojawiły się w wypowiedzi Andrzeja Matusiewicza. Zapytany przez profesora Adama Dobrońskiego o najistotniejsze daty w dziejach miasta przywołał prócz roku 1720 korektę szlaku wiodącego do Augustowa, wcześniej omijającego Suwałki. Kolejne dwie daty mają związek ze szkolnictwem:

Anegdot o Suwałkach autorzy współtworzący „Księgę” przywołali bardzo wiele. Barwne opowieści, wspomnienia, historie osób tu urodzonych lub takich, które z rozmaitych pobudek związały swoje życie z Suwalszczyzną wywoływały żywe reakcje publiczności. Do lektury w niecodzienny sposób zachęcał profesor Adam Dobroński:

Tak uroczysty wieczór nie mógł się obyć bez specjalnych podziękowań. Henryk Kudela skierował je do osób, które użyczyły materiałów do stworzenia opracowania. Prócz wyrazów wdzięczności otrzymali także szczególne wydanie książki – ze złoceniami i ozdobnym wzorem na brzegach kartek.

Muzycznym akcentem wieczoru był występ kwartetu smyczkowego z Alytusa, który wykonał utwory kompozytorów litewskich. Swoje interpretacje hymnu Suwałk do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego oraz piosenek Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach” i Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem” prezentował Krzysztof Masłowski, a akompaniował mu Wiesław Jarmoc.

„Księga 300-lecia Suwałk” to nie jedyna jubileuszowa publikacja. Prezydent Renkiewicz podczas piątkowej promocji wspomniał, iż na jesień planowane jest kolejne takie wydarzenie, tym razem związane z wydawanym przez Muzeum Okręgowe „Suwalskim Słownikiem Biograficznym”, wartościową, edukacyjną pozycją, która przybliży czytelnikom biogramy 600 osób związanych z naszym miastem.

Foto: Wojciech Otłowski (autor 60 fotografii zamieszczonych w Księdze)

Leave a Reply