Będzie więcej ekologicznych autobusów

0
86
Zdjęcie autorstwa Jen z Pexels

Ponad 5,3 mln zł z Unii Europejskiej – to dotacja, którą Suwałki pozyskały na zakup m.in. kolejnych autobusów napędzanych gazem CNG. W sumie projekt pochłonie blisko 7,8 mln zł i będzie uzupełnieniem już realizowanych zakupów związanych z dostawą 15 nowych autobusów na gaz.

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinasowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap”.

W ramach projektu założono: zakup 4 szt. niskoemisyjnych autobusów na gaz CNG o długości ok. 10,5 m; rozbudowę miejskiego systemu roweru publicznego obejmującego m.in. kolejne 4 stacje rowerowe i dodatkowe 40 rowerów w tym rowery elektryczne i 1 tandem; zakup systemu dynamicznej informacji pasażerskiej/ITS (4 szt. tablic elektronicznych na przystanki); działania informacyjne i edukacyjne dot. popularyzacji i promocji transportu publicznego, transportu nisko i bezemisyjnego, systemu roweru publicznego (Europejski Dzień bez Samochodu, festyn ekologiczny, ulotki z zakresu promocji ekologicznego transportu).

Wartość całkowita projektu wynosi ponad 7,7 mln zł. Projekt stanowi uzupełnienie obecnie realizowanego projektu wartego blisko 30 mln zł w ramach którego zakupionych zostanie m.in. 15 nowoczesnych autobusów zasilanych gazem CNG oraz systemu roweru miejskiego.

Nowe autobusy, drogie paliwo

Ekoautobusy dostarczą AutoSan i Solaris Bus

Leave a Reply