Modernizacje, usprawnienia, remonty – co roku Wigierski Park Narodowy może się pochwalić podjętymi działaniami, których efekty sprawiają, że to miejsce chętnie i licznie odwiedzane.

Turystyczne wypady, odpoczynek, poznawanie przyrody, rozmaite aktywności – przez cały rok nie brakuje chętnych, by odwiedzać malownicze zakątki WPN-u, a dzięki coraz to nowym udogodnieniom i turyści, i mieszkańcy okolic wracają tu regularnie.

Przedsięwzięcia i inwestycje możliwe były dzięki wsparciu zewnętrznemu. Realizacja projektów wiążących się z dofinansowaniem prac pozwoliła w ubiegłym roku przeprowadzić niemałe zmiany. Największe z zadań to projekt „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego Wokół Wigier im. Antoniego Patli” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII.

Zatem dobrą wiadomością dla rowerzystów, którzy bardzo chętnie przemierzają szlaki parku, jest zakończenie prac nad tym popularnym celem takich wypraw. W minionym roku pieszy szlak został oficjalnie przeprojektowany na szlak rowerowy i obecnie liczy sobie 45,5 km. W przeważającej części jego przebieg pozostał ten sam jak w wersji pieszej, poza pięcioma krótkimi odcinkami. Przeprowadzone prace obejmowały zmianę oznakowania malowanego na drzewach, ale także montaż nowych tablic informacyjnych w Starym Folwarku, słupków drewnianych i metalowych oraz 40 znaków drogowych i 89 tabliczek drogowskazów turystycznych.

W ramach tego projektu odbudowana została także kładka i most na przesmyku między jeziorami Wigry i Leszczewek. Pozostało jeszcze poprawienie nawierzchni ścieżki dochodzącej do mostku, ale ze względu na pogodę prace te zaplanowano na okres wiosenny.

Miłośników wypoczynku nad wodą ucieszy fakt zagospodarowania popularnej plaży nad jeziorem Czarnym w miejscowości Krzywe: wykonanie pomostu pływającego, wiaty na kajaki, boiska do siatkówki, ustawienie koszy do selektywnej zbiórki odpadów. Miejsce odpoczynku zostało także przygotowane na Słupiu, zaś na Półwyspie Wigierskim wybudowano platformę widokową.

A to nie wszystkie inwestycje w infrastrukturę turystyczną, które przeprowadzono w Parku w zeszłym roku: tradycyjnie już finansowe wsparcie z Funduszu Leśnego umożliwiło remont mostu na przesmyku między jeziorami Wigry i Postaw oraz remont pomostów widokowych na Powałach i Bartnym Dole oraz punktu widokowego w Nowej Wsi, a także odnowienie oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, tras narciarskich i spacerowych.

Kolejna ubiegłoroczna innowacja to zainicjowanie rejsów po Wigrach statkiem pasażerskim z napędem elektrycznym. Taki alternatywny napęd daje komfort odpoczynku, ale też pozwala uniknąć zagrożenia wyciekiem niebezpiecznych substancji ropopochodnych do jeziora.

Nowością jest też wprowadzenie regularnego połączenia promowego między Muzeum Wigier i klasztorem w Wigrach. Dzięki niemu turyści przebywający w Starym Folwarku mogą zwiedzić klasztor dopływając do niego statkiem, a turyści przebywający w Wigrach przypłynąć do Muzeum Wigier i po kilku godzinach wrócić.

Cenną inicjatywą podjętą w roku 2020 jest rozpoczęcie programu współpracy „Do zobaczenia nad Wigrami”, mającego na celu propagowanie wiedzy o Wigierskim Parku Narodowym oraz zasad bezpiecznego i prawidłowego zachowania w Parku. Projekt skierowany do podmiotów turystycznych: kwater, pensjonatów, hoteli, obiektów gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu i innych punktów obsługi turystów z terenu Parku i całej Suwalszczyzny daje wymierne korzyści – obiekty, które biorą udział w programie zostają wyróżnione oficjalnym tytułem Partnera Wigierskiego Parku Narodowego oraz rekomendacją na stronie Parku. Partnerzy programu otrzymują tablice z pakietami materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla turystów, którzy mogą u nich zakupić także karty wstępu do WPN. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, w pierwszym naborze zgłosiło się prawie 30 podmiotów.

Wiele działań zostało sfinalizowanych, niektóre będą kontynuowane, ale są i nowe plany przedsięwzięć do zrealizowania w rozpoczętym 2021 roku. Zostały podjęte działania w celu pozyskania funduszy na przeprowadzenie remontu i modernizacji budynku wystawy etnograficznej w Krzywem. Złożony został kolejny projekt do Funduszu Leśnego obejmujący między innymi odbudowę kładki na ścieżce Jeziora w Gawrych Rudzie, remont nawierzchni szlaku zielonego rowerowego przy jeziorze Muliczne, utwardzenie nawierzchni przy wejściu na ścieżkę Las w Krzywem oraz remont przejazdów kolejowych na trasie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej. Te działania nie wyczerpują listy potrzeb, jednak zakres realizacji inwestycji uzależniony będzie od otrzymanego dofinansowania.

Leave a Reply