Urząd Miejski w Suwałkach ogłosił przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji polegającej na budowie Bike Parku przy ulicy Moniuszki. To jeden ze zwycięskich projektów, który wygrał głosowanie w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Termin składania ofert upływa 19 marca.

Całe zamówienie jest podzielone na 4 etapy. Pierwszym z nich jest przedstawienie koncepcji architektonicznej dla Bike Parku, a następnie przygotowanie na tej podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

W III etapie wykonawca będzie musiał wykonać projekt techniczny wraz z kosztorysami i ostateczne wybudować obiekt.

Zespół torów rowerowych Bike Parku ma składać się z: Dirt Parku zawierającego dwie linie przeszkód z najazdami, Minipumptracku jako toru dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz Pumptracku uniwersalnego jako toru dla wszystkich grup wiekowych o nawierzchni bitumicznej

Na terenie Bike Parku ma również znaleźć się plac wypoczynkowy, który powinien być wyposażony w ławki, tablicę z regulaminem, stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz stację naprawy rowerów. Wokół terenu pojawią się nasadzenia zieleni i trawniki i oświetlenie.

Szczegóły przetargu można znaleźć w BIP UM w Suwałkach.

Leave a Reply