Dzięki dotacjom z krajowych funduszy zostaną przeprowadzone remonty w I Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 6 oraz Przedszkolach nr 3 i 10. Pozyskana kwota dofinansowań to ponad 350 tys. zł. Prace remontowo – budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku.

W październiku 2020 r. Miasto Suwałki złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacji elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Wydatki inwestycyjne oszacowano na kwotę niemal 1,5 mln zł, a kwotę wnioskowanej dotacji na ponad 720 tys. zł. W 2021 r. miasto otrzymało dotację w wysokości 225 000,00 zł. Za te pieniądze wykonane zostaną prace w mniejszym zakresie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiana pokrycia dachowego i renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach to plan na później.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowano Szkołę Podstawową nr 6. Koszt całkowity inwestycji to 125 tys. zł, a wysokość dofinansowania – 80 tys. zł. Za te pieniądze zostanie wykonany remont stołówki szkolnej.

Z kolei oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ocenił pozytywnie wniosek złożony przez Miasto Suwałki i przyznał dofinansowanie na: budowę pochylni przeznaczonej dla osób niepełnoprawnych w Przedszkolu nr 3 – kwota dofinansowania 23 769,00 zł; budowę pochylni przeznaczonej dla osób niepełnoprawnych w Przedszkolu nr 10 – kwota dofinansowania 22 582,00 zł.

Leave a Reply