Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” ogłasza konkurs na inicjatywy wolontarystyczne w województwie podlaskim, w ramach których sfinansuje 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zespoły wolontariuszy, złożone z minimum 2 wolontariuszy z wyznaczonym, pełnoletnim liderem, które w okresie od 23.07.2021 r. do 10.08.2021 r.  prześlą na adres e-mailowy: borowa.wiola@gmail.com (z dopiskiem w tytule maila „Minigranty wolontariackie 2021”) swoją koncepcję inicjatywy za pośrednictwem załączonego Formularza wniosku o przyznanie minigrantu na realizację inicjatywy wolontariackiej. Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie 1000,00 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach minigrantów wsparte zostaną nowatorskie i oddolne działania na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej. Może to być np. organizacja gry miejskiej dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, stworzenie ogródka z podopiecznymi domu pomocy społecznej lub przygotowanie pikniku sąsiedzkiego. Być może w Twojej okolicy brakuje działań aktywizujących, panuje monotonia i jest wiele obszarów, które można rozwiązać pracą społeczną. Przyjrzyj się swojemu otoczeniu, pobliskim podwórkom, parkom, organizacjom… na pewno znajdziesz tam wiele inspiracji na swoją inicjatywę.

Co należy zrobić?

1. Zapoznać się z zasadami konkursu na minigranty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności znajdującymi się na stronie internetowej http://pryzmat.org.pl/mini-granty-dla-wolontariuszy/

2. WAŻNE! zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu (dotyczy lidera grupy).

3. Zebrać zespół wolontariuszy i zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku o przyznanie minigrantu na realizację inicjatywy wolontariackiej do dn. 10.08.2021 r. drogą mailową: borowa.wiola@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „Minigranty wolontariackie 2021” lub za pośrednictwem interaktywnego formularza Wniosku, do którego link znajduje się na stronie internetowej CAS Pryzmat

4. Skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu, Wioletą Borową  (borowa.wiola@gmail.com), tel. 604 214 274

Leave a Reply