725 mln zł trafiło już na konta uprawnionych w całym kraju w ramach programu „Dobry start”. Wypłacone dotychczas świadczenia obejmują ponad 3 mln dzieci .W województwie podlaskim 300 zł na wyprawkę wypłacono rodzicom i opiekunom 89 tys. uczniów, a kwota przekazana na konta to 20 mln zł.

Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o 300 plus z programu „Dobry start”. W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

– W województwie podlaskim rodzice i opiekunowie złożyli ponad 60 tys. wniosków, które dotyczą 89 tys. uczniów. ZUS już wypłacił świadczenie należne 66 tys. dzieci na kotwę 20 mln zł – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Program „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. W ramach programu ZUS wypłaca świadczenie w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu, także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia czy decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

– Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300 plus w placówce ZUS lub innym urzędzie lub instytucji, w której pełnią dyżury nasi pracownicy, powinni pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20-tego roku życia. Niezbędny jest również numeru PESEL ucznia oraz nazwa i adres szkoły do której dziecko uczęszcza – wyjaśnia rzeczniczka.

Leave a Reply