Józef Murawski, kierownik „Pogranicza” z Szypliszk i dr Krzysztof Snarski, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach opracowali dostępne materiały i z okazji jubileuszu opublikowali książkę podsumowującą 40-letnią działalność zespołu.

Fotografie wykorzystane do ilustracji artykułu pochodzą z książki i należą do archiwum zespołu.

„Hej dąbrowa, ty zielona. Działalność kulturotwórcza zespołu Pogranicze z Szypliszk 1981 – 2021″ to tytuł tego opracowania. Zespół w swojej historii nie tylko tańczył i śpiewał – zachowując pamięć o pieśniach i tradycjach Suwalszczyzny, ale też odtwarzał obrzędy, jak np. Dni Krzyżowe – o czym pisaliśmy już wcześniej (artykuł poniżej).

„Pogranicze” i sam Józef Murawski mają na swoim koncie wiele nagród – z polskich i zagranicznych festiwali, ale też wyróżnień Ministerstwa Kultury – choćby Srebrny Krzyż Zasługi dla Anieli Murawskiej i Dyplom dla Józefa Murawskiego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej (2018 r.). „Pogranicze” w 1989 r. otrzymało też Nagrodę im. Oskara Kolberga – w uznaniu zasług dla kultury ludowej. Nie ma chyba takiego miejsca, w którym zespół by nie występował.

Nazwaliśmy się Pogranicze. Początkowo swoją nazwę kojarzyliśmy z przebiegającą w pobliżu granicą naszego kraju z Litwą, wówczas z Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką. Tajemniczej, strasznej, ściśle chronionej granicy nikt nie próbował przekraczać czy nawet zbliżać się do niej. Pas graniczny miał kilka kilometrów szerokości i był gęsto porośnięty drzewami, krzakami i wysoką trawą, tak że nie można było zobaczyć, co dzieje się po drugiej stronie. Wiedzieliśmy tylko, że w tym lesie są ogrodzenia, zasieki jak w obozie koncentracyjnym i orany pas ziemi, tak zwany „zon”, na którym radzieccy pogranicznicy wypatrywali śladów – tak we wstępie do książki pisze Józef Murawski, wspominając następnie pierwszą wizytę na Litwie i pierwszy udział zespołu – bardzo emocjonujący – w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (na zdj. głównym pozuje męska grupa zespołu „Pogranicze” z Szypliszk właśnie w Kazimierzu Dolnym).

O kulturotwórczej roli „Pogranicza” opowiada dr Krzysztof Snarski, współautor książki:

Pierwsze spotkanie związane z promocją książki odbyło się w lipcu 2021 r. Planowane są kolejne.

Publikacja powstała dzięki zaangażowani wielu osób i wsparciu uzyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Odtwarzają scenariusz Dni Krzyżowych

Sukces artystów z Suwalszczyzny w Kazimierzu nad Wisłą (foto)

Kultura ludowa ma swoją wartość

1 KOMENTARZ

Leave a Reply