Obsługa komputera jest dziś warunkiem koniecznym do otrzymania jakiejkolwiek pracy biurowej. Sekretariat, kadry i płace, księgowość, handel czy gospodarka magazynowa bazują na specjalistycznym oprogramowaniu biznesowym, którego znajomość jest nieodzowna w pracy. Podstawą jest pakiet Ms Office, bez którego w zasadzie żadne współczesne biuro nie może istnieć. Podpowiadamy, z jakich kursów warto skorzystać, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Materiał partnera.

Arkusz kalkulacyjny

Znajomość Ms Excel jest wysoko ceniona u kandydatów do zatrudnienia w biurze. Tym bardziej, że większość użytkowników zna jedynie podstawowe funkcje tego programu, a ma on spore możliwości. Ten element pakietu Ms Office jest niezwykle popularny, bowiem z jego pomocą można tworzyć raporty, zestawienia, listy płac, a przede wszystkim wykonywać różnorodne obliczenia. Dzięki tej opcji można w tym programie generować rachunki, faktury i kosztorysy. Przy tym jest prosty w obsłudze i łatwy do opanowania.

Wizualnie Excel jest arkuszem podzielonym na pola o danych współrzędnych. Dostępna tabela jest zbyt obszerna, aby była w całości widoczna na ekranie; widać jedynie jej określony fragment, który można dowolnie przesuwać. Obliczeń dokonuje się jedną komendą, podając wzór (funkcję), np. jak obliczyć kwotę do wypłaty z tytułu umowy o dzieło.

Excel posiada układ menu typowy dla oprogramowania Microsoft, co umożliwia jego intuicyjną obsługę użytkownikom, znającym program do edycji tekstów Ms Word.

Tworzenie baz danych

Wiadomo, że w Excelu można utworzyć także bazę danych. Niemniej, możliwości takiej bazy są ograniczone. Mogą być wystarczające dla jednoosobowej działalności gospodarczej lub małej firmy. Dla szerszej działalności lub firmy o dużych obrotach znacznie wygodniejszy jest wchodzący w skład pakietu Ms Office program Ms Access. Jest on szybszy i umożliwia zbudowanie znacznie obszerniejszej bazy danych. Oprócz tego może nadać ID każdemu wierszowi, a użytkownik ma możliwość tworzenia relacji pomiędzy poszczególnymi tabelami (podglądu zawartości innej tabeli bez jej otwierania).

Access działa z bazami danych w tabeli, w przeciwieństwie do Excela, pracującego z arkuszami kalkulacyjnymi i przechowującego dane w komórkach, tworzących kolumny i wiersze. Jeden wiersz danych w programie Access zwany jest rekordem. Access daje dostęp do wielu tabel, podczas gdy Excel umożliwia działanie w obrębie pojedynczej tabeli.

Gdzie odbyć odpowiedni kurs?

Te i wiele innych funkcji obu wymienionych programów można opanować, uczęszczając na kursy TEB w Bydgoszczy. Szkoła TEB działa w tym mieście od 2004 roku. Bydgoska placówka oferuje przygotowanie w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy, w tym naukę obsługi pakietu Ms Office, a w szczególności programów Excel i Access. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów – praktyków, w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Kurs podstawowy Mc Excel prowadzony jest w formie stacjonarnej, trwa 6 godzin. Najbliższy planowany jest na 30.10.2021 roku, a zapisywać się można nawet bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. Cena kursu to 350 zł.

Zakres materiału:

  • Praca ze skoroszytami i arkuszami kalkulacyjnymi
  • Dostosowanie aplikacji Excel
  • Wprowadzanie i modyfikacja danych
  • Komórki i ich obszary, formatowanie zawartości, obramowanie
  • Formatowanie danych liczbowych, dat
  • Operacje na danych, arkuszach, kolumnach i wierszach
  • Tworzenie wykresów
  • Formuły, funkcje, odwołania do komórek w formułach.

Absolwent otrzymuje dokument ukończenia kursu według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i certyfikat TEB Edukacja. Opłatę wpisową w wysokości 50 zł wnosi się w dniu zapisu. Szkoła zapewnia wszelkie materiały szkoleniowe, jakie przewidziane są do wykorzystania podczas kursu. Aby zostać przyjętym, wystarczy mieć ukończone 18 lat.

W tym samym dniu przypada termin stacjonarnego kursu Ms Excel zaawansowany, w tej samej cenie do podstawowy. Można zdecydować się jednak na połączenie obu kursów; wówczas cena za pakiet wynosi 650 zł.  Program kursu zaawansowanego obejmuje między innymi formuły tablicowe, tabele przestawne i pracę z nimi, makroinstrukcje, itd. Warunki uczestnictwa są takie same, jak dla kursu podstawowego.

Również 30.10.2021 odbędzie się kurs III stopnia Ms Excel + Ms Access. Podobnie jak dwa poprzednie kursy trwać będzie 6 godzin i przeprowadzony zostanie w trybie stacjonarnym. Cena – 650 zł. Pozostałe warunki jak w przypadku kursu podstawowego Excela. Jeżeli osoba zainteresowana wybierze pakiet kursów: MS Excel podstawowy+ MS Excel zaawansowany + MS Excel+ MS Access – zapłaci 1100 zł. Wybierając ten pakiet można zatem oszczędzić 300 zł. 

Leave a Reply