To ponad półkilometrowy odcinek drogi we wsi Malesowizna, koło Jeleniewa. Po modernizacji droga jest szeroka, bezkolizyjna; zniszczony most rozebrano i zbudowano nowy. Inwestycja została dofinansowana z budżetu województwa podlaskiego.

Źródło: Wrota Podlasia – portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Zmodernizowana droga we wsi Malesowizna koło Jeleniewa prowadzi do Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Teraz dotarcie do jego siedziby będzie znacznie wygodniejsze.

– To ważne szczególnie ze względu na turystów, którzy odwiedzają Suwalski Park Krajobrazowy. Jest ich kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Teraz na pewno będą mogli łatwiej tu dojechać, odwiedzić to miejsce i cieszyć się jego urokami – zaznaczył Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki.

Modernizacja półkilometrowego odcinka drogi kosztowała 585 tys. zł. Zarząd Województwa Podlaskiego wsparł tę inwestycję kwotą ponad 425 tys. zł. Przed remontem także konstrukcja łącząca brzegi Czarnej Hańczy była w złym stanie. Nie mogły po niej jeździć duże auta oraz ciężkie maszyny rolnicze. Modernizacja mostu kosztowała ponad 1 mln 651 tys. zł, dofinansowanie wyniosło 1,4 mln zł. Pieniądze na modernizację mostu pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 100 tys. zł dołożyło Nadleśnictwo Suwałki.

W uroczystym otwarciu drogi i mostu wzięli udział m. in.: wicemarszałek Marek Olbryś, Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, Witold Kowalewski, starosta suwalski, wójt gminy Jeleniewo, Kazimierz Urynowicz, Teresa Świerubska, dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Fot.: Kamil Timoszuk, Wrota Podlasia

Leave a Reply