Środki unijne znacząco przyczyniły się do wydłużenia szlaków rowerowych nad Czarną Hańczą. Obecnie chyba nie ma w mieście inwestycji drogowej, która nie zakładałaby modernizacji ulicy bez budowy ścieżki rowerowej. Są tego efekty – Suwałki prześcignęły Warszawę, Sopot, Wrocław czy Toruń.

Zagęszczenie ścieżek analizowane było pod względem długości ścieżek rowerowych w przeliczeniu na 100 kilometrów kwadratowych.

Wśród 15 miast i powiatów, które osiągnęły najlepsze wyniki, znajdują się również Wrocław i Warszawa, ale miejsca na podium zajęły jednak inne miejscowości. Ścisła czołówka pod względem długości ścieżek rowerowych na 100 kilometrów kwadratowych prezentuje się następująco:

Leszno: 186,44 km / 100 km² w 2020 r.
Zamość: 157,88 km / 100 km²
Białystok: 155,59 km / 100 km²
Suwałki: 145,47 km / 100 km²
Siedlce: 133,08 km / 100 km²

Dla porównania warto dodać, że krajowa średnia z minionego roku to zaledwie 5,52 km / 100 km².

Leave a Reply